مطالعه برهم کنش امواج مغناطوصوتی-گرانشی با ماکرو اسپیکول های خورشیدی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 104

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SRTAP-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

امواج مغناطوصوتی، امواج طولی در حضور نیروهای مغناطیسی هستند که در موجبرهای اتمسفر خورشید تولید و منتشر میشوند، به عنوان مثال، لکهای مغناطیسی در نورکره، اسپیکول ها در رنگین کره و حلقههای تاجی در تاج خورشید و غیره. هر کدام از این پدیدهها را به عنوان موجبر میتوان به صورت یک تیوب شار مغناطیسی در نظر گرفت و با ارائه مدلی رفتار امواج در آنها را مطالعه کرد. برای این منظور، یک مدل دو بعدی دکارتی در حل معادلات موج به کار می رود و برای حل عددی آنها از یک برنامه شبیه سازی استفاده می گردد. در این کار، اثرات گرانش و چسبندگی در معادله امواج مغناطوهیدرودینامیک در نظر گرفته می شوند. هدف ما، مطالعه و بررسی میرایی امواج مغناطوصوتی-گرانشی در تیوبهای شار مغناطیسی خورشیدی است. نتایج حاصل که به صورت نمودارهای زمانی-مکانی متغیرهای سرعت و میدان مغناطیسی ارائه می شوند روند میرایی امواج را بطور موثر نشان خواهند داد.

نویسندگان

زهرا فاضل

دانشکده فیزیک