بررسی مدیریت HSE در ساخت ساختمان های موجود در بافت فرسوده شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAFCEE01_009

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

رشد و توسعه مناطق شهری باعث رشد تقاضا برای اقامت در این مناطق شده و زمینه مهاجرت را به شهرهای بزرگ فراهم می آورد. مهاجرت زمینه ساز تقاضا برای خدمات شهری و مسکن میشود و این امر به نوبه خود به دلیل محدودیت زمین برای عرضه مسکن، باعث افزایش قیمت مسکن میگردد. این مشکل در تمام شهرهای بزرگ و در بیشتر کشورهای دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل ملاحظه است. هدف از انجام این پروژه بررسی مدیریت HSE در ساخت ساختمان های موجود در بافت فرسوده شهر تهران می باشد.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایشی به گردآوری داده ها پرداخته و ابزار گردآوری پرسشنامه مقایسه زوجی از نظرات کارشناسان خبره استفاده شده است. پژوهش حاضر برای مشخص نمودن اوزان معیارها از مدل تحلیل سلسه مراتبی با در نظرگیری نتایج پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده گردیده است که یک مدل با اعتبار علمی است که دارای توعی روایی و پایایی مختص خود می باشد و نیازی به ارزیابی پایایی نیست از طرفی با توجه به اینکه پرسشنامه براساس تحلیل سلسله مراتبی می باشد لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به نام شاخص ناسازگاری بهره گرفته می شود که این شاخصه ها بیان می کند که اگر میزان ناسازگاری مقایسات زوجی بیشتر از ۰/۱ باشد بهتر است در مقایسات بازنگری شود. روش تجزیه تحلیل دادها FAHP وFTOPSIS است. بر اساس نتایج حاصله ترجیح بیشتر روش های مقاوم سازی نسبت به نوسازی مهمترین زیرمعیارهای مدیریت HSE در ساخت ساختمان های موجود در بافت فرسوده شهر تهران حاصل شد

کلیدواژه ها:

مدیریت HSE ، ساخت ساختمان های موجود ، بافت فرسوده ، شهر تهران

نویسندگان

مهدی صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

سحر علیان

استادیار گروه عمران ، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر