بررسی شرایط تشکیل هیدرات گاز متان در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی TBAB و سیکلوپنتان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICGH04_019

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش با توجه به اهمیت مطالعه نحوه رفتار هیدرات گاز متان در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی به منظور بهبود شرایط تشکیل هیدرات گاز متان (نزدیک تر شدن به شرایط دما و فشار محیط) به برر سی تاثیر افزودنی های سیکلوپنتان و تترابوتیل آمونیوم برمید (TBAB)، به صورت همزمان بر تشکیل هیدرات گاز متان در محدوده دمایی ۲۷۵ تا ۳۰۳ کلوین و محدوده فشاری بین ۰/۳ تا ۵ مگاپاسکال با ارائه داده های تجربی پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده افزودن بهبوددهنده TBAB در درصد جرمی های ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد به صورت میانگین به ترتیب ۱۲، ۱۴ و ۱۵ کلوین، افزایش دما، در فشار یکسان ایجاد کرده است. هم چنین افزودن سیکلوپنتان به آب خالص باعث افزایش دما ۲۲ کلوین در فشار یکسان بصورت میانگین شده است . با اضافه کردن سیکلوپنتان به TBAB در غلظت ۵ درصد وزنی کاهش دمای تعادلی به میزان ۳ کلوین در فشار یکسان، نسبت به حضور سیکلوپنتان به تنهایی، ایجاد شد ولی با افزایش درصد جرمی TBAB تا ۱۰ درصد تقریبا دمای تعادلی با دمای سیکلوپنتان بصورت تنها تقریبا یکسان شد و در ۱۵ درصد جرمی TBAB به میزان ۳ کلوین شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گاز متان افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه ها:

هیدرات گاز متان ، ، بهبود دهنده های ترمودینامیکی ، متان ، TBAB ، سیکلوپنتان

نویسندگان

سید مرتضی صادق نژاد

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

حسن پهلوانزاده

استاد دانشکده مهندسی ش یمی دانشگاه تربیت مدرس

امیرحسین محمدی

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کوازولو-ناتال، پردیس