چشم اندازسازی بافت های فرسوده ی شهری در فراینده توسعه شهری (cds) (نمونه مطالعاتی محله ملارستم شهر مراغه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF17_021

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

شهر به عنوان واقیعت جغرافیای ،اقتصادی ،سیاسی و جامعه شناختی در هر دوره ای از رشد تحول خود از هرکدام از این عاملتاثیر پذیرفته است و بر هر کدام از آن ها تاثیر گذاشته است .پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجد پیچیدگی شهر به عنوانتبلور فضایی آن ها بوده است .مطمئنا سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی ومسائل شهری و سپس برنامه ریزی برای آن می باشد روش تحقیق این پژوهش کاربردی است و مبتنی بر ،توصیفی و تحلیلی است.در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای به جمع اوری تعاریف و تئوری ها و مستندات شده است که اغلب از طریقمطالعات میدانی قابل دسترس نیست بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق بازدید از منطقه ی مطالعاتی بدست امده است درمرحله بعد به تحلیل وضع موجود پرداخته شده است سپس جهت ارائه راه حل ها از تکنیک های چشم اندازسازی وتکنیک(cds) استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد اگر بی توجهی شود محله دچارمشکل می شودکه با دادن وام میتوان محله را درست و مانع مهاجرت جوانان و افراد بومی محله شد.

نویسندگان

سیدعلیرضا کوچکی

کارشناش ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس تهران

مهدی زایر

کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه ازد اسلامی واحد بناب