مشخصه یابی غشاهای شبکه مختلط با پایه PEBA-۲۵۳۳ و آمیخته شده با چارچوب آلی - فلز آبگریز ZIF-۸ و مزوپور سیلیکاتی MCM-۴۱

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCOCDSTS01_011

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

ترکیبات آلی فرار از جمله مهمترین آلاینده های آب هستند که حتی در غلظت های پایین نیز برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرآفرین می باشند. استفاده از غشاهای شبکه مختلط در فرآیند تراوش تبخیری یک جایگزین موثر و مقرون به صرفه برای روش های مرسوم حذف ترکیبات آلی فرار است. در مقاله حاضر، ابتدا چارچوب آلی - فلز آبگریز ZIF-۸ و مزوپور سیلیکاتی MCM-۴۱ به عنوان افزودنی در شبکه پلیمری پلی اتر بلاک آمید ( PEBA-۲۵۳۳ ) گنجانده شدند. سپس تعیین مشخصات غشاهای شبکه مختلط سنتز شده توسط آزمون های مختلف ( XRD ، FESEM ، FTIR و AFM ) انجام شد. سپس نتایج حاصل از آزمون های مشخصه یابی برای غشاهای شبکه مختلط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مشخصه یابی زمینه استفاده از غشاهای شبکه مختلط ZIF-۸/PEBA و MCM-۴۱/PEBA در جداسازی ترکیبات آلی فرار از محلول آبی با فرآیند تراوش تبخیری را فراهم نموده و جنبه های کاربردی جدیدی برای چارچوب های آلی - فلز ( MOF ) و مزوپورهای شش ضلعی سیلیکاتی در فناوری غشایی معرفی می کند.

نویسندگان

رمضان روحانی

دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

مجید پاکیزه

استاد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی همدان

مهدی پورافشاری چنار

استاد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد