وسایل و تجهیزات کنترل ترافیک

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,279

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

211_9786270940

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

معیار سنجش ایمنی راه، آمار تصادفات است . صاحب نظران مسایل ترافیک بر این عقیده اند که ایمنی راه به سه عامل مهم، یعنی انسان،وسیله نقلیه و جاده بستگی دارد . آمار تصادفات کشور ما هشداردهنده و نگران کننده است . در تقریبًا ٤٠ درصد از تصادفات، عامل جاده نقش عمده را داشته است )قاسم زاده ابیانه ١٣٧٠ ( در این مقاله سعی شده است تا اصول اولیه طرح راه های استاندارد به عنوان یکی از راه های کنترل ترافیک مورد بحث قرار گیرد . ابتدا به بخش های اساسی سطح مقطع راه که برای طرح اصولی راه باید در نظر گرفته شوند،سپس به کنترل های مختلف در جاده، تقاطع و بزرگراه به عنوان نمونه ای از راه و در پایان نیز به پارکینگ به عنوان محل قرار گرفتن اتومبیل پرداخته شده است.

نویسندگان

مهسا مهدوی نیا

دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرهاد عرب پورداهویی

دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان