مطالعه تجربی خواص ترموفیزیکی نانو سیال روغن کمپرسور و نانو ذرات TiO۲ و ZnO

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HVACCONF04_003

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1402

چکیده مقاله:

خلاصه ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته سینماتیکی از مهمترین خواص ترموفیزیکی سیالات انتقال حرارت می باشند، به همین جهت در این تحقیق ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیالات بر پایه روغن کمپرسور و نانوذرات TiO۲ و ZnO به روش تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. نانوسیالات در کسرهای جرمی ۰.۲، ۰.۴، ۰.۶ و ۰.۸ درصد به روش دومرحله ای سنتز می شود. آزمایش ضریب هدایت حرارتی سیال پایه و نانوسیالات با استفاده از دستگاه KD۲-Pro و آزمایش ویسکوزیته سینماتیکی به وسیله دستگاه KV۲۱۰۰۵A تحت دما ۲۰، ۴۰، ۶۰و ۸۰ درجه سانتی گراد بررسی می گردد. نتایج حاصل از آزمایش ضریب هدایت حرارتی نشان می دهد با افزودن نانوذرات و افزایش کسرهای جرمی ضریب هدایت حرارتی به صورت صعودی افزایش می یابد و همچنین با افزایش دما ضریب هدایت حرارتی افزایش پیدا می کند. آزمایشات ویسکوزیته سینماتیکی نشان می دهند با افزایش کسرهای جرمی ویسکوزیته افزایش می یابد و با افزایش دما ویسکوزیته به طور نزولی کاهش می یابد. به طور کلی نتایج آزمایشگاهی ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات تهیه شده از نانوذرات TiO۲ بیشترین بهبود ضریب هدایت حرارتی را ارائه می کنند. افزایش ویسکوزیته ناشی از افزودن نانو ذرات ZnO ویسکوزیته به میزان کمتری باعث افزایش ویسکوزیته می شوند.

نویسندگان

مهدی صادقی وله زاقرد

۱- دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید علی صدرواقفی

۲- استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ابراهیم زرقامی

۳- دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران