شناسایی آسیب های گردشگری روستایی در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_052

تاریخ نمایه سازی: 2 فروردین 1402

چکیده مقاله:

گردشگری در عصر حاضر به عنوان یک صنعت پردرآمد در دنیا مطرح شده است. گردشگری روستایی به عنوان زیرمجموعه ای از گردشگری، شامل تمامی ابعاد گردشگری بود. این مقاله با بررسی گردشگری روستایی و تبیین عوامل در برنامه ریزی های گردشگری تلاش کرد تا با دیدی کل نگر به شناسایی آسیب های موجود در گردشگری روستایی در ایران بپردازد. این مقاله به صورت کیفی و توصیفی ور روش تحقیق از نوع تحلیل محتوای کیفی بود. گردآوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با ابزار اینترنت و فیش نویسی و شناسایی آسیب ها با استفاده از مطالعات پیمایشی و ابزار مصاحبه انجام شد. مشخص شد به دلیل فاصله میان تئوری و عمل در گردشگری روستایی، برنامه های پیشنهادی محققان در حد نظریه باقی مانده است و برای اجرایی شدن آن، سیاست های دولتی متناسب بایستی اتخاذ گردد. همچنین، گسترش مدل زندگی و سبک های شهرنشینی بر زندگی روستایی غلبه کرده و تاثیراتی منفی بر کلیت روستاها باقی گذاشته است. همچنین بازسازی های روستایی بدون دانش و خلاقیت کافی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زندگی روستائیان صورت پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی ، توسعه پایدار ، توسعه گردشگری ، توسعه پایدار گردشگری روستایی ، آسیب شناسی

نویسندگان

بهاره مختاری

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

زهره مختاری

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)