بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره ۲۰۲۰-۲۰۰۱

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_474

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، رخدادهای بارش فرین در شمال شرق ایران، طی ۲۰ سال اخیر (۲۰۲۱-۲۰۰۰) با استفاده از نمایه های حدی بارش مطالعه شده است . برای این منظور از دادههای ایستگاههای هواشناسی همدیدی مشهد، سبزوار، قوچان، نیشابور، بجنورد و گنبد کاووس استفاد شد و الگوهای جوی منجر به این رخدادهای فرین و روند تغییرات نمایه های حدی با استفاده از روش رگرسیون خطی بررسی شد. نتایج نشان داد که در تمام ایستگاه های مطالعه شده، هیچ یک از نمایه های اقلیمی دارای روند تغییرات معناداری در طول دوره آماری نمی باشند. بیشترین توزیع فراوانی نمایه روزهای با بارش بسیار سنگین (R۲۰mm) در دوره آماری و در بازه فصلی با ۴/۳۷ درصد فراوانی متعلق به فصل زمستان و در بازه ماهانه با ۳/۱۹ درصد فراوانی متعلق به ماه مارس می باشد. نتایج تحلیل همدیدی نقشه های میانگین فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل و میدان باد تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال، الگوی امگا سطح ۷۰۰ هکتوپاسکال و الگوی توزیع رطوبت ویژه ترازهای ۸۵۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال نشان داد که مهمترین ویژگی الگوهای بزرگ مقیاس منجر به بارش های فرین ، ماندگاری زیاد آنها در بخش شرقی مدیترانه می شود. این الگوهای بلاکینگ با استقرار سامانه کم فشار سطح زمین و ناوه سطوح میانی و فوقانی وردسپهر همراهی شده که سرعت های صعودی در ترازهای پایین وردسپهر و تغذیه رطوبتی مناسب از منابع از روی دریای عمان، دریای سرخ و خلیج فارس را در بر گرفته است .

نویسندگان

مجید بیجندی

دانشجوی دکتری- اداره کل هواشناسی خراسان شمالی