بررسی خواص سطحی پوشش نانو کامپوزیتی بر پایه اپوکسی سیلیکون حاوی نانو ذرات فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_215

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پدیده چگالش در بسیاری از کاربردهای صنعتی نظیر تولید آنرژی، تبرید، شیرین سازی آب شور و مدیربت حرارتی وجود دارد.در فرایند شیرین سازی آب شور به وسیله ی انرژی خورشیدی، پدیده چگالش سبب تشکیل فیلم اب بر روی سطح شده و اینامر سبب کاهش بازده دستگاه آب شیرین ساز خورشیدی می گردد. جهت رفع این مشکل امروزه از پوشش های آبگریز استفادهمی شود. در این پژوهش پوشش نانو کامپوزبتی بر پایه اپوکسی سیلیکون حاوی نانو ذرات فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلانساخته شده است و پس از اعمال بر روی سطح شیشه خواص آبگریزی و مورفولوژی سطح آن مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلان در مقادیر۰/۵%، ۱% و ۲% درصد وزنی به پایه اپوکسی سیلیکون اضافه شده اند. دراین پژوهش جهت بررسی خواص ترشوندگی و توپوگرافی سطحی به ترتیب از آزمون زاویه تماس و میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد پوشش نانو کامپوزیتی پایه اپوکسی سیلیکون با ۰/۵% فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلان بیشترین خواص آبگریزی و متوسط زبری سطح را به ترتیب با مقادیر ˚‎۹۳ و ۶/۰۶ نانومتر نسبت به پوشش نانو کامپوزیتی پایه اپوکسی با ۱% و ۲% فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلان دارد.

کلیدواژه ها:

رزین اپوکسی سیلیکون ، نانو ذرات فیوم سیلیکا اصلاح شده با کلرو سیلان ، خواص سطحی ، آبگریزی ، زبری سطح

نویسندگان

محمد قربان نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

عسل حسینی منزه

استادیار، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

مهران رستمی

دانشیار، گروه نانو فناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران