بررسی تاثیر سرعت جوشکاری بر حساسیت به ترک داغ در جوشکاری پرتو الکترونی (EBW) آلیاژ ۲۰۲۴ آلومینیوم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_172

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار ترک داغ در جوشکاری پرتو الکترونی آلیاز ۲۰۲۴ می باشد. از آنجا که این روش کمترینحرارت ورودی را در بین سایر روشهای ذوبی دارده می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش و بهبود ترک خوردگی داغ در حینجوشکاری داشته باشد. در این راستا با استفاده از سرعت های مختلف از ۱۵ تا ۴۰mm/s و حرارت ورودی متفاوت جوشکاریبر روی ورق ۲۰۲۴T۳۵۱ با ضخامت ۱۰ میلی متر انجام شد. بهینه کردن متغیرهای جوشکاری در تحقیق حاضر منجر به حذفترک داغ در جوشکاری آلیاز ۲۰۲۴ آلومینیوم شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش سرعت جوشکاری و کاهش حرارتورودی، میزان وقوع ترک داغ کاهش یافته و در نهایت در سرعت های بالاتر از ۳۰mm/s ترک داغ حذف می شود.

نویسندگان

سیدابوالفضل حسینی

دکتری متالورژی، گروه مواد پیشرفته، شرکت گسترش کاربرد باریکه الکترون- دکتری متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

امیر عبداله زاده

استاد متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

همام نفاخ موسوی

دانشیار متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد