بررسی ریزساختار و استحکام برشی اتصال غیر همجنس سویپر الیاز Hastelloy X و تر کیب بین فلزی Ni(۳)Al توسط روش فاز مابع گذرا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_077

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

استفاده همزمان از دو ماده را خواص مکانیکی مختلف جهت دهبود شرایط عملکردی توسط روشهای اتصالحالت جامد مانند جوشکاری نفوذی. لحیم کاری سخت و اتصال از طریق فاز مایع گذ را (TLP) تامین میگردد. عملیات اتصال در یک کوره تبوبی خلاء بالا با استفاده از آلیاژ پرکننده تجاری BNi-۲ در دماهای C˚۱۱۵۰-۱۰۵۰ زمانهای ۶۰ تا ۱۸۰ دقیقه انجام شد. مشاهدات ریزساختاری اتصال تو سط میکروسکوپنوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) صو رت گرفت. همچنین جهت بررسی کیفی فازهای ایجادشده در فلزات پایه از آزمون XRD دما بالا بهره گرفته شد. طبق مشاهدات میکروسکویی، مقطع اتصال ازسه منطقه متاثر از نفوذ، انجماد همدما و انجماد غیر همدما تشکیل شده بود که با افزایش دما و زمانفرآیند، ناحیه انجماد همدما متشکل از محلول جامد غنی از نیکل در عرض ریزساختار گسترش پیدا کردهاست. بعلت نفوذ عنصر بور، ترکیبات بوراید کروم و مولیبدن نظیر (CrB, CrB(۲ (با بیشترین میزان سختی (۹۰۰HV۰.۰۵) در مرز اتصال سوپرآلیاژ مشاهده شد که تا دمای ۱۱۵۰˚C نیز در ریزساختار حل نشده اند.مطابق با نتایج آزمون برشی بالاترین استحکام اتصال در دمای ۱۱۰۰˚C زمان ۱۸۰۰ دقیقه ۳۵۵ MPaبدست امد.

کلیدواژه ها:

سوپر آلیاز Hastelloy X ، تر کیب بین فلزی Ni(۳)Al ، اتصال فاز مایع گذرا ، نفوذ حالت جامد

نویسندگان

اسماعیل گنجه

دانشجوی دکتری مهندسی مواد، پژوهشکده مواد و انرژیهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

علی کفلو

دانشیار، پژوهشکده مواد و انرژی های نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

کورش شیروانی

دانشیار، پژوهشکده مواد و انرژی های نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران