بررسی رفتار حرارتی و آنالیز فازی سیستم Al-FeTiO(۳)-B(۲)O(۳)-C با استفاده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_021

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه رفتار حرارتی و آنالیز فازی سیستم های مختلف Al-FeTiO(۳)-B(۲)O(۳)-C جهت تولید کامپوزیت زمینه آلومیناییبا استحکام دهنده های بورایدی و کاربیدی به روش سنتز احتراقی آلومینوترمیک مورد بررسی قرارگرفت. برای ایجاد شرایطواقعی به جای ایلمنیت خالص از کنسانتره ایلمنیت کهنوج استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا مخلوط های مختلف از مواداولیه بر اساس سیستم فوق در آسیای گلوله ای سیاره ای به مدت ۳ ساعت همگن سازی گردیده و سپس تحت آزمایش هایمختلف آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) در شرایط متفاوت دماء سرعت و زمان حرارت دهی قرار گرفته است. در نهایت بررسی هایفازی ترکیب نمونه های آنالیز حرارتی شده به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایجنشان می دهد که برای تمامی سیستم های آلومینوترمیک مورد استفاده عملا بعد از ذوب آلومینیم واکنش های آلومینوترمیکشدت گرفته و رخ می دهند. آلومینایدهای آهن به شکل های مختلف Fe(۲)Al(۵), FeAl و Fe(۳)Al در ضمن فرآیند آلومینوترمیکتشکیل شده اما درنهایت مجددا از بین رفته و فقط برای سیستم (Al+FeTiO(۳)+B(۲)O(۳ ترکیب میانی Fe(۳)Al پایدار باقی می ماند.در سیستم (Al+FeTiO(۳)+C+B(۲)O(۳ هر دو فاز تقویت کننده کاربید تیتانیم و دی بوراید تیتانیم در زمینه آلومینا شکل می-گیرند. انجام تست های آنالیز حرارتی با سرعت بالاتر و وجود اکسید بور در مخلوط مواد اولیه شرایط را برای سنتز خود احتراقیفراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

سنتز احتراقی آلومینوترمیک. آنالیز فازی. آنالیز حرارتی. ایلمنیت. کامیوزیت Al(۲)O(۳)-TiB(۲)+TiC سیستم Al-FeTiO(۳)-B(۲)O(۳)-C

نویسندگان

مهدی کلانتر

دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده ی مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

موسی حسین پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد