بررسی علل پدیده ازدواج سفید در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY07_036

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

ازدواج سفید از دیگر اشکال رایج و غیر قانونی در جهت تشکیل خانواده است که برای سازگاری با مشکلات دنیای مدرن در غربمطرح شده است. در این نوع ازدواج افراد بدون آنکه ازدواج خود را به شکل رسمی و قانونی ثبت بنمایند، صرفا با توافق یکدیگر اقدامبه ازدواج و زندگی می کنند ازدواج سفید یکی از شیوه های زندگی بدون ثبت ازدواج رسمی و قانونی است که در بین جوانان به گونهای متفاوت مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رواج و شکل گیری ازدواج سفید در ایران است نتایج تحقیقبیانگر این است که ازدواج سفید در بین جوانان رواج یافته است. عواملی چون وضعیت اقتصادی، مشکلات مربوط به طلاق، کاهشکنترل والدین، نیازهای جنسی و عاطفی، جهانیشدن، فردگرایی، کمرنگشدن اعتقادات دینی و دوستان نقش مهمی در گرایش بهازدواج سفید در بین جوانان داشته است. عدم پذیرش از سوی جامعه و خانواده، فقدان حمایت قانونی و داشتن رابطه ی پنهانی ازجمله محدودیت های این شیوه از زندگی می باشد.

کلیدواژه ها:

ازدواج سفید ، جوانان ، جهانی شدن ، شیوه ی زندگی ، نیازهای جنسی و عاطفی.

نویسندگان

بابک عبداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ، تبریز ، ایران

سونیا علیزاده سامع

دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، تبریز ، ایران