تحلیل تنش های وارد شده به پروتز شانه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_173

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن و یک شاهکار مهندسی است. این مفصل اندام فوقانی را به تنه اتصال داده و خود از چندمفصل دیگر تشکیل شده است . در فصل پیش رو مطالعه جامعی راجع به آناتومی قسمتهای مختلف شانه ارائه خواهد شد . برایحرکت شانه در هر جهتی باید عضلات خاصی با هماهنگی کامل با یکدیگر حرکت کنند . برای اینکه شانه بتواند دامنه حرکتیزیادی داشته باشد باید برای حرکت کردن آزاد باشد پس باید ذاتا ناپایدار باشد . با این حال رباط ها و عضلات اطراف شانه اجازه نمیدهند تا استخوان های آن از هم جدا شوند . در این مقاله به تحلیل تنش های وارد بر پروتز شانه پرداخته می شود . بدین منظور ابتداهندسه پروتز شانه به همراه استخوان هومروس وارد نرم افزار آباکوس گشته و سپس گشتاور خمشی ۱۰۰ کیلو نیوتن متر به آناعمال گشت . همچنین شرط مرزی مسئله به این صورت بود که انتهای کاپ پروتز که به استخوان کتف متصل می شود، فیکس درنظر گرفته شد . نتایج بدست آمده نشان می دهند که بیشترین میزان تنش و کرنش در محل متناظر با مفصل گلنوهومرال رخ میدهد که علت اصلی آن کوچک بودن سطح تماس در این محل در مقایسه باسایر مکان ها می باشد . کوچک بودن سطح تماس نیزناشی از ساختار آناتومیکی مفصل گلنوهومرال می باشد که در طراحی پروتز نیز لحاظ گردیده است.

نویسندگان

احمد کبیری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران

مهدی صالحی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران

سیدحسن میرطلایی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران