طراحی مبدل منبع جریان مبتنی بر روش تکثیر هارمونیک انتخابی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_125

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یک روش جدید برای طراحی مبدل منبع جریان بر اساس فیلتر اکتیو برای مبدل های در رنج توان بالا ارائه شده است.این روش طراحی ، روش تکثیر هارمونیک انتخابی نامیده می شود و بر اساس تقویت بعضی از اجزای هارمونیکیانتخاب شده در مبدل کنترل تبدیل جریان به وسیله فیلتر ورودی و سیستم کنترل آن می باشد که به صورت خاصبرای طرح مورد نظر طراحی شده است. پیشنهاد اولیه این مبدل برای از بین بردن هارمونیک ۱۱ ام و ۱۳ ام جریان دریکسوساز ۱۲ پالسه که برای تغذیه ولتاژ متوسط با استفاده از کابل زمینی استفاده شده است مطرح می شود. برای شبیهسازی یک سیستم یکسو ساز ۱۲ پالسه با باری به صورت یک منبع جریان ثابت مدل شده است. جریان های مرجعایجاد شده توسط مبدل کنترل تبدیل جریان با استفاده از روش استخراج هارمونیک انتخابی قاب مرجع سنکرون برایهر یک از هارمونیک ها ایجاد می شوند. یک روش میرایی اکتیو نیز برای حذف نوسانات در همه فرکانس های ورودیفیلتر ، به استثنایی هارمونیک حذف شده توسط فیلتر اکتیو استفاده می شود. این سیستم با استفاده از نرم افزار متلبشبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی برتری روش پیشنهادی را نسبت به فیلتر اکتیو بر پایه مبدل منبع ولتاژ را نشان می دهد.

نویسندگان

محمد عابدینی

استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله برورجردی