تاثیر تمرین های فراتدریس بر توانمندسازی حرفه ایی معلمان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_338

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر تحلیل تاثیر تمرین های فراتدریس بر توانمندسازی حرفه ای معلمان است طرح این پژوهش شبه آزمایشی می باشد و جامعه این پژوهش را کلیه معلمان استان مازندران تشکیل می دهند که سی تن به طور تصادفی انتخاب شدند بعد در دو گروه آزمایشی ( تمرین های فرا تدریس ) و گروه کنترل( بدون هیچ گونه مداخله ) جایگزین شدندپیش از اعمال کاربندی هر دو گروه با استفاده از چک لیست های توانمندسازی و صلاحیت های حرفه ای معلمان به منزله پیش آزمون مورد مشاهده قرار گرفتند سپس کاربندی های تعیین شده طی سه روز در گروه آزمایش اعمال شد اما گروه کنترل بدون هرگونه مداخله ای ، به تدریس خود اشتغال داشتند پس از حدود ۸ هفته ، پس آزمون اجرا شد داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان می دهد،این نمرات گروه آزمایش ( تمرین های فرا تدریس ) و گروه کنترل ( بدون هیچ گونه مداخله ) در پس آزمون تفاوت وجود داشت.

کلیدواژه ها:

تمرین های فرا تدریس ، توانمند سازی حرفه ای معلمان ، تدریس ، معلمان مازندران

نویسندگان

احسان عمویی اسرمی

دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد ساری، واحد ساری، ساری، ایران، مدیر دبستان شهید ژولیده گلورد

فریبا قربانی

معاون آموزشی دبستان شهید وردیان اسبوکلا

خدیجه عباسی

مدیر دبستان شهید وردیان اسبوکلا