بررسی تغییرات تراوایی مخزن حین ذخیره سازی زیرزمینی هیدروژن با استفاده از آنالیز چاه آزمایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 172

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_096

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

برای دستیابی به انتشار کربن صفر و اقتصادی کردن انرژی های نوین تا سال ۲۰۵۰ توجه به ذخیره سازی زیرزمینی هیدروژن(UHS) از اهمیت خاصی برخوردار است. برای اینکه اطمینان حاصل شود که ذخیره سازی چرخه ای هیدروژن به صورتطولانی مدت می تواند انجام گیرد و بعد از چرخه های متوالی، مخزن تحت شعاع واکنش های ژئوشیمیایی تغییر رفتار نمیدهد بایستی پارامترهای مخزن بصورت مداوم طی چرخه های تزریق و تولید بررسی شوند. ثابت شده که دو پارامتر مهممخزن یعنی تخلخل و تراوایی تحت واکنش های ژئوشیمیایی قابلیت تغییر دارند که این می تواند رو ی سرعت تزریق و تولیدو همچنین ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن تاثیر فراوانی بگذارد. عموما پارامترهای مخزن در مخازن کربناته بیشتر از مخازنماسه سنگی تحت اثرات واکنش های ژئو شیمیایی قرار می گیرند. در اینجا با استفاده از شبیه سازی تست چاه آزمایی بهبررسی تغییر پارامتر تراوایی یک مخزن تحت ذخیره سازی می پردازیم .

نویسندگان

مجتبی عابدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز

محمد چهاردولی

دکتری ، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز

محمد سیم جو

دکتری ، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز