تاثیر زبری سطح ماتریس کروژن در ظرفیت جذب سیالات متان و اتان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_095

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شناخت ظرفیت جذب کروژن به عنوان اصلی ترین ماده آلی در مخازن شیل گازی یکی از کلیدی ترین پارامترها است. با اینحال با توجه به محدودیت های موجود در مطالعات آزمایشگاهی، امکان بررسی تاثیر زبری سطح کروژن در ظرفیت جذبوجود ندارد. به همین خاطر در مطالعه حاضر با استفاده از شبیه سازی مولکولی به بررسی تاثیر زبری سطح ماتریس کروژن درمنفذ شیاری با سایز ۴ نانومتر پرداخت شده است. بدین منظور ظرفیت جذب سیال متان و اتان در دمای ۱۵ / ۳۶۳ کلوین وتا فشار ۵۰ مگاپاسکال شبیه سازی شده است. در ادامه با استفاده از مدل جذب لانگمویر، جذب مطلق محاسبه شد. نتایج اینمطالعه حاکی از این است که با افزایش زبری مقدار جذب افزایش پیدا می کند و زبری میتواند پارامتر تاثیرگذاری در مقدارجذب و تخمین گاز درجا داشته باشد. همچنین تاثیر زبری در مقدار جذب مطلق سیال متان بیشتر از سیال اتان است.

نویسندگان

سعید بابائی

دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حسن قاسم زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی