بررسی رفتار لرزه ای سدهای خاکی با هسته رسی بروش عددی(مورد مطالعه سد خاکی کرخه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1994

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از اجزاء مهم سدهای خاکی غیر همگن که در طراحی نظر محققین امر را به خود جلب مینماید هسته سد است. هسته سدهای خاکی عامل مهم برای آب بندی وکنترل تراوش از بدنه سد میباشد . از این رو انتخاب نوع مصالح، ابعاد و شکل هسته سد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق انجام تغییرات در هندسه هسته رسی از نظر شیب و جانمایی آن وبا در نظر گرفتن بارهای دینامیکی سعی خواهد شد تا بهترین حالت هسته از نکته نظر بروز تنش در بدنه سد و با محدود شدن میزان نشت آب و جابجائی در بدنه سد ارزیابی و ارائه گردد. در این راستا با استفاده از مقاطع مختلف و سناریو های متفاوت نسبت به ارائه طرح کارآمد هسته در بدنه سد با استفاده از مدل سازی در نرم افزار آباکوس با مطالعه موردی سد خاکی کرخه اقدام خواهد شد.

نویسندگان

کمال امامی

مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

عطااله چلوارچی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران