مطالعه و جمع آوری داده های آبهای سطحی برای حسابداری آب در حوضه آبریز آجی چای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1787

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مسائل کنونی در دنیا، کمبود آب با کیفیت مناسب برای پایداری اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی می باشد که با افزایش تقاضا، روز به روز بر فشار وارد بر منابع آب، افزوده می شود. لذا برای مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب، به مقایسه منابع و مصارف آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و حسابداری آب، نیاز می باشد. در این پژوهش ، مطالعه و جمع آوری داده های آبهای سطحی برای حسابداری آب درحوضه آبریز آجی چای در سال آبی ۹۸-۱۳۹۷، انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین مصرف از آب انهار در محدوده مطالعاتی تبریز با ۷۷/۴۵ % از تمامی مصارف، جای دارد و در جایگاه های بعدی ، محدوده های مطالعاتی سراب، بیلوردی - دوزدوزان و بستان آباد قرار دارند. از لحاظ نوع مصرف، بخش کشاورزی ۸۶/۹۹ % از آب انهار را استفاده می نماید. همچنین از لحاظ نوع مصرف، بخش کشاورزی ، تمامی آب پمپاژ ثابت و سیار را استفاده می کند. بیشترین مصرف از آب پمپاژ در محدوده مطالعاتی بیلوردی - دوزدوزان با ۴۹/۳۷% از تمامی مصارف می باشد و در جایگاه های بعدی ، محدوده های مطالعاتی بستانآباد، سراب و تبریز قرار می گیرند. در نهایت محاسبه گردید که به دلیل ترسالی در سال آبی مورد مطالعه ، حجم ۱۵/۱۶۶ میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز آجی چای به سمت دریاچه ارومیه سرازیر شده است .

نویسندگان

عبداله رنجبر

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب، گروه حفاظت و بهرهبرداری از آبهای سطحی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی

غلامرضا فانی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه حفاظت و بهرهبرداری از آبهای سطحی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی

حبیب صیادی

دکترای علوم و مهندسی آب، گروه حفاظت و بهرهبرداری از آبهای سطحی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی