بررسی تاثیر موقعیت قرارگیری سیستم مقاوم باربر جانبی در سازه های بتنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1784

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه تاثیر موقعیت قرارگیری سیستم مقاوم باربر جانبی بر روی ضریب رفتار، شکلپذیری و نواحی مفصل پلاستیک در یک ساختمان ده طبقه بتن مسلح بررسی گردید. این مطالعه به چهار مدل از یک ساختمان ده طبقه بتن مسلح با مدلهای متفاوتی از محل قرارگیری دیوارهای برشی میپردازد. با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش اور)در نرم افزار ایتبس ضریب رفتار، شکل پذیری و عملکرد ساختمان توسط منحنیهای پوش اور با استفاده از نیروی برشی پایه در مقابل جابه جایی بام مورد مطالعه قرار گرفتند. نتیجه نشان می دهد در اثر انتقال دیوارهای برشی به سمت مرکز ساختمان و با دور شدن از پیرامون، ضریب رفتار و شکل پذیری کاهش یافته و تعداد مفصلهای پلاستیک افزایش مییابد.

کلیدواژه ها:

سیستم مقاوم باربر جانبی ، ضریب رفتار ، شکل پذیری ، پوش اور ، دیوارهای برشی

نویسندگان

محمدرضا احمدی

کارشناس شهرداری همدان

محمد پارسائی مرام

دکتری زلزله ، استادیار دانشگاه جهاد دانشگاهی همدان