مدلسازی انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با استفاده از روشآکوستیک غیر فعال در خلیج فارس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV12_063

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

تشخیص نشتی گاز در بستر دریا از اهمیت بسزایی برخوردار است و به منظور نظارت طولانی مدت بر نشتی گاز، مساله یتشخیص و انتشار آکوستیکی سیگنال نشتی با استفاده از روش آکوستیک غیر فعال مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهشحاضر، اثرات نویز محیطی اعم از نویز سطح دریا و نویز کشتی بر روی تشخیص نشتی گاز مورد ارزیابی قرار گرفته و حداکثرفاصله ممکن هیدروفون از محل نشتی جهت تشخیص سیگنال در دو مطالعه ی موردی دری ای شما ل و خلیج فارس بررسیمیشود. انتشار آکوستیکی زیر آب با استفاده از نرم افزار "بل هاپ" شبیه سازی می شود، تا میدان فشار آکوستیکی در محیطزیر دریا بصورت دقیق پیش بینی گردد. چندین سناریوی مختلف برای نرخ جریان گاز ارائه شده است که آستانه تشخیص ر اهنگامی که هیدروفون در فواصل مختلف از محل گریز گاز در بستر دریا و در تقابل با منابع نویز قرار دارد، نشان می دهد . درپژوهش پیشرو نشان داده شده است که با توجه به شرایط محیطی و پروفیل سرعت صوت، مقدار افت انتقال در خلیج فارسنسبت به دریای شمال بیشتر است و لذا تشخیص سیگنال نشتی در خلیج فارس با چالش بیشتری همراه خواهد بود. از طرفی در مطالعه موردی دریای شمال، امکان تشخیص سیگنال نشتی در نرخ های جریان ۲ لیتر بر دقیقه (در فاصله حداکثر ۰/۵ متری از محل نشتی) و ۴ لیتر بر دقیقه (در فاصله حداکثر ۴ متری از محل نشتی) وجود دارد، اما با توجه به مقدار افت انتقالبیشتر در خلیج فارس، این امکان فقط در فاصله حداکثر ۴ متری از محل نشتی با نرخ جریان ۴ لیتر بر دقیقه در خلیج فارسوجود دارد و در شارهای پایین تر جریان، تشخیص سیگنال نشتی در حضور نویزهای محیطی امکان پذیر نمی باشد

کلیدواژه ها:

سیگنال نشتی ، آکوستیک غیر فعال ، تشخیص مبتنی بر آستانه ، Bellhop

نویسندگان

علی اصغر علیزاده

دانشجوی دکتری آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ایران

عبدالرضا اوحدی همدانی

استاد آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تهران ایران

محمد زارعی نژاد

استادیار. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، پژوهشکده فناوری های نو، تهرن ایران