بازآرایی بهینه شبکه توزیع با تعیین همزمان موقعیت بانک خازنی، ریکلوزر و ظرفیت و مکان منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل بار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED10_065

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

تغییر بار در مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن در سیستم توزیع تاثیرگذار است. در این مدل بار وابسته به ولتاژ برای بار ثابت، خانگی، صنعتی و تجاری استفاده شده است. همچنین به منظور افزایش در قابلیت اطمینان و کاهش تلفات با کمترین هزینه از تغییر آرایش در سیستم با استفاده همزمان از ریکلوزرها به عنوان راهکار افزایش قابلیت اطمینانی بهره برده شده است. در این مقاله ۸ شاخص برای تعیین تابع هدف ارائه گردید که به صورت تک هدفه بر مبنای مدل فازی استنتاجی بررسی شد. شاخص های تابع اول تلفات اکتیو و تلفات راکتیو، تابع دوم انحراف ولتاژ، حد پایداری ولتاژ، تابع سوم ظرفیت خطوط و حداکثر جریان انتقالی در خط و تابع چهارم شاخص متوسط قطع بری سیستم و متوسط قطعی گذرا می باشد. در این مقاله ۵ سناریو مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا مکانیابی خازن و منابع تولید پراکنده به صورت مجزا و همزمان بحث شده است. سپس تجدید آرایش و مکانیابی ریکلوزر در سیستم بررسی گردیده شد. در آخرین سناریو، مکان یابی منابع تولید پراکنده و بانک های خازنی با در نظر گرفتن تغییر ساختار و تعیین مکان ریکلوزرها به صورت همزمان ارزیابی شد. روش الگوریتم جدید بهینه ساز به این منظور استفاده شد. به این منظور از سیستم ۳۳ شینه IEEE برای صحت سنجی روش ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان از بهبود در شاخص های سیستم دارد، به خصوص در کاهش شاخص تلفات اکتیو سیستم قدرت که سبب افزایش سود در شبکه توزیع می گردد.

کلیدواژه ها:

منابع تولید پراکنده ، بانک خازنی ، الگوریتم جستجو و نجات ازدحام ربات ، تغییر در توپولوژی سیستم ، بهینه سازی ، ریکلوزر ، کاهش تلفات

نویسندگان

حسین قاسمی

مدیر دفتر تحقیقات، شرکت توزیع تهران بزرگ، تهران، ایران

محمد بخشی پور

دانشجو دکترا برق قدرت، شرکت توزیع تهران بزرگ، تهران، ایران