بررسی بادبندهای 7 و 8 باز و اثر آنها بر روی تیر کف

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,049

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

126_4054346124

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

در بادبندهایی که به صورت هفت و هشت باز)دستکی( طراحی می شوند، مؤلفه قائم نیروی محوری ایجاد شده در بادبند بصورت برش در تیر مربوطه ظاهر شده و لذا باید تیر برای این نیروی برشی و لنگر ناشی از آن طراحی شود . در دستک ها هر چه محل اتصال بادبند به تیر به محل تلاقی تیر و ستون نزدیکتر باشد )بدلیل زاویه کوچکتری که بادبند با ستون بوجود می آورد ( مقدار مؤلفه قائم نیروی محوری بادبند که همان نیروی برشی تیر است بیشتر شده و تیر عمیق تری مورد نیاز است . اما در بیشتر ساختمان هایی که از این قبیل بادبندها در آن استفاده شده، تیر طراحی شده )و گاه ستون و یا خود بادبند طراحی شده و اتصالات مربوطه ( جوابگوی نیروی برشی اعمال شده نیست و سازه تحت تأثیر نیروهای جانبی تغییر مکان زیادی را از خود نشان می دهد.این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و در آن نمونه هایی از این ساختمان ها )در شهر تهران( مورد بررسی و تحلیل مجدد قرار گرفته که نتایج آن ارائه خواهد شد.

نویسندگان

بهاره پیرزاده

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسعود شریف زاده

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسعود ایپچیلر

مدیرعاما شرکت مهندسین مشاور حساب