تاثیر مدیرعامل بر عملکرد مالی بر شرکت های نساجی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSMG05_018

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

عملکرد مالی به عنوان یکی از موارد بسیار با اهمیت در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران در ارتباط با انجامیا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد. هر چقدر عملکرد مالی شرکت ها نوسانات مثبت بیشتریرا تجربه نمایند، به همان نسبت انگیزه های انجام سرمایه گذاری در ارتباط با شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرداینپژوهش با هدف تبیین تاثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگیمسئولیتهای اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. پژوهش حاضربر اساس هدف، از نوع کاربردی است. از نظر بعد طول زمان، یک پژوهش ترکیبی (مقطعی– سری زمانی) است.از بعد روش تحلیل داده ها از نوع روش های آماری است. در نهایت بر اساس رویکرد انجام پژوهش از نوع خردگرایانه(نیمه تجربی) است.نتایچ پژوهش نشان می دهدمسئولیت اجتماعی وسیله ای ضروری برای بهبود ثروت سهامدارانو ایجاد انگیزه بیشتر سهامداران برای اقدامات اجتماعی است. همینطور از آنجا که شرکت هایی که مسئولیتاجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویددادهای منفی هستند

نویسندگان

ابوالفضل امینیان

عضو هیات علمی حسابداری دانشگاه پیام نور

محمدرضا شیرزادفر

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهریار

ناصر حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهریار