استفاده از شبکه حسگر بی سیم (WSN) به عنوان راهکاری جهت مدیریت هدفمند و دقیق آبیاری گیاهان و کمک به کشاورزی دقیق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_025

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

تکنولوژی شبکه حسگر بی سیم (WSN) به میزان زیادی برای نظارت دقیق کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ، امتیازات شبکه حسگر بیسیم در کشاورزی به چندین دلیل شامل عملکرد بالا، افزایش بهره وری تولید همراه با کاهش هزینه ها و کاهش مصرف انرژی می باشد. باتوجه به افزایش بی رویه استفاده از آب های زیر زمینی به دلیل روش های نامناسب آبیاری و به دلیل خشکسالی در دهه اخیر و عدم تامین نیازآبی گیاه در زمان مناسب، مدیریت صحیح آبیاری جهت مدیریت منابع آبی ضروری می باشد . بنابراین زمین کشاورزی نیازمند سیستم کنترلخودکار می باشد تا آبیاری کافی برای محدوده خاصی تامین شود. از این رو استفاده از روش هایی مانند شبکه های حسگر بی سیم جهتتعیین زمان دقیق آبیاری گیاه متناسب با شرایط محیطی در زمان مناسب، می تواند جهت افزایش راندمان آبیاری و مدیریت آبی گیاهان موثرباشد. سیستم مورد نظر پارامترهایی مانند دما، رطوبت خاک و سطح آب را اندازه گیری می کند. توپولوژی های زیادی برای WSN توسعهیافته اند اما اغلب آن ها منابع محدود گره های حسگر را در نظر نمی گیرند، این امر نقطه ضعفی در اکثر توپولوژی ها می باشد که آن ها بایدمکان حسگری را بر مبنای حدس و گمان انتخاب کنند. به علاوه استفاده از توپولوژی مناسب بسته به شرایط زمین، کنترل آب و میزان بهینهتوپولوژی و صرف هزینه کم برای کارشناسان کشاورزی و موسسات مشاوره، عواملی هستند که WSN اثر مستقیم بر آن ها دارد. در این مقالهمروری اهمیت شبکه حسگر بی سیم، مزایا و کارکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

شبکه حسگر بی سیم ، توپولوژی ، مدیریت آبی

نویسندگان

ویدا دریانی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

مهشید دریانی زاده

دکترای فیزیولوژی و اصلاح میوه، مشاور کشاورزی