ارزیابی مخاطرات آتش سوزی و حریق در آشپزخانه سالن غذاخوری و کانکسهایکارگاهی و پروژه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INFM09_041

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق ارزیابی مخاطرات آتش سوزی در آشپزخانه سالن غذاخوری کانکسها و دفاتر اداری پروژه به روش ویلیام فاین و استفاده از ماتریس خطر انجام شد در این روش ابتدا مخاطرات بر اساس نوع عوامل زیان آور محیط کار و علل آنها شناسایی شدند. سپس نوع خسارات جانی و مالی مشخص گردید و اقدامات کنترلی موجود ارائه شد بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ۸ خطر شناسایی شد که در سالن غذاخوری و دفاتر و کانکسها خطرات در سطح ریسک پایین قرار داشتند در این تحقیق خطرات شناسایی شده در آشپزخانه در سطح بالا و غیر قابل قبول بودند دفاتر اداری آشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری در حوادث آتش سوزی از انواع مکان های پرخطر محسوب می.شوند تدارک و نگهداری اقدامات اجباری پیشگیری و حفاظت از آتش سوزی منجر به تعداد کمتری از آتش سوزی، جراحات تلفات جانی و خسارات مالی می.شود این امر از طریق کاهش خطرات آتش سوزی در تاسیسات ساخته شده قابل دستیابی است. این مقاله یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی سطح انطباق با اقدامات حفاظتی و پیشگیری از حریق فعال و غیر فعال اجباری در دفاتر اداری آشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری ارائه می کند این مطالعه زمینه را برای افزایش دانش ایمنی حریق مبتنی بر رفتار متخصصان طراحی، توسعه دهندگان دفاتر اداری آشپزخانهها و سالنهای ،غذاخوری مالکان و مدیران تاسیسات در مورد خطرات احتمالی آتش سوزی در دفاتر اداری آشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری فراهمکند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد ولایت زاده

گروه ایمنی صنعتی موسسه آموزش عالی کاسپین قزوین ایران

امین رمیشی

گروه HSE، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی ،اهواز، ایران