بررسی نقش مسکن در ایجاد حس تعلق شهروندان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN10_048

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

رابطه انسان و مکان سکونت مهم ترین وجه رابطه انسان با محیط است، آدمی بیشترین و مهمترین ساعات زندگیخود را در مکان سکونت خود می گذارند و عمده روابط اجتماعی خود را بر اساس آن سامان می بخشد. انسان بامحیط زندگی خود در می آمیزد و مکان یکی از مولفه های هویت بخش زندگی او میشود تا جایی که بخشی ازوجود خود را با مکان می فهمد و به دیگران می شناساند. یکی از مهم ترین جنبه های توسعه پایدار اجتماعی،تاثیرات آن بر حس تعلق مکانی است. در این مقاله به طور مروری به بررسی بررسی نقش مسکن در ایجاد حستعلق شهروندان پرداخته ایم.

نویسندگان

مرتضی سامرئی

حوزه معاونت شهرسازی شهرداری مشهد