مطالعه طولی (پانلی) نگرش دانشجو معلمان نسبت به عناصر نظام آموزشی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHEJ-14-2_004

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر یک مطالعه طولی درباره ادراکات و برداشت های دانشجو معلمان از مولفه های نظام آموزشی تربیت معلم ایران و حرفه معلمی در طول تحصیل است. برای انجام این مطالعه طولی از روش پدیدارشناسی استفاده شده و گردآوری اطلاعات در دو بازه زمانی بدو ورود دانشجویان و حین دانش آموختگی آنان انجام شده است. جامعه پژوهشی دانشجو معلمان ورودی ۱۳۹۵ پردیس حکیم فردوسی دانشگاه فرهنگیان بوده که نمونه ای تصادفی به تعداد ۲۲ نفر در شروع پژوهش انتخاب و با شیوه پانلی از همان نمونه به تعداد ۱۸ نفر در حین دانش آموختگی در گردآوری اطلاعات همکاری نمودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده و اعتباریابی از طریق بازگرداندن یافته ها به مشارکت کنندگان و انجام اصلاحات ضروری صورت پذیرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین نگرش بدو ورود دانشجویان و نگرش حین دانش آموختگی آنان نسبت به عناصر دانشجو، برنامه درسی، برنامه درسی غیررسمی (فرهنگی اجتماعی)، تجهیزات و فناوری، سرای دانشجویی و رفاهی، حرفه معلمی و مسائل و مشکلات دانشجویی تفاوت وجود دارد و نگرش آنان تغییر پیدا کرده است. لیکن در عنصر کارکنان، تحقق انتظارات تا حد زیادی انجام و در عنصر استاد (آموزشگر) میزان تحقق انتظارات در حد متوسط است. علاوه بر وجود تفاوت بین تصورات اولیه و ادراکات پس از تجربه زیسته، مضامین و مقوله های استخراجی از برخی تغییرات در نگرش دانشجو معلمان نیز قابل توجه بوده و پرداختن به آن ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی های مختلف نظام آموزشی تربیت معلم ایران ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

حسنعلی گرمابی

Lecturer at Farhangian University of Alborz Province

علی اکبر سادین

Lecturer at Farhangian University of Alborz Province

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Abdi, H., Mirshah J., Seyed Ibrahim, N., Mohammad Reza ...
 • • Adib-Hajbaghery M, Azizi-Fini E. Longitudinal Study of CardioPulmonary Resuscitation ...
 • • Ahmadi, A., & Musapour, N. (۲۰۱۶). The grand (architectural) ...
 • • Amin Khandaghi, Maqsood and Kazemi Qarache, Mahosh (۲۰۱۲). The ...
 • • Arbooni, F., Shoghli, A., Badri Poshte, S., & Mohajeri, ...
 • • Bijlevelld C. et al. (۱۹۹۸). Longitudinal Data Analysis: Designs, ...
 • • Boudlaei, H. (۲۰۱۵). Research method of phenomenologists. Tehran: Sociologists ...
 • • Boyden, J., G. Crivello, A. Dawes, and C. Porter ...
 • • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (۲۰۱۶). Qualitative ...
 • • Davis-Kean, P., Chambers, R. L., Davidson, L. L., Kleinert, ...
 • • Dotzel, S., Bonefeld, M., & Karst, K. (۲۰۲۲). Students’ ...
 • • Ebrahimi, A., ZarghamHajbi, M., Turkan, .A., Esteghlalian, A.& Mirza ...
 • • Efe Rifat; Oral, Behcet & Efe, Hulya.Aslan(۲۰۱۲). Student teachers’ ...
 • • Gall, M. Damien; B., W.& Gall, J. (۲۰۱۳). Quantitative ...
 • • Gerter,Sarah & Yadav, Aman(۲۰۱۸). What Do Preservice Teachers Think ...
 • Teaching Media Literacy? An Exploratory Study Using the ...
 • Theory of Planned Behavior. Journal of Media Literacy Education ۱۰ ...
 • • Glatthorn, A. A., Boschee, F., Whitehead, B. M., & ...
 • • Glatthorn, A. A., Jailall, J. M., & Jailall, J. ...
 • • Henson,Kenneth T.(۲۰۱۰).curriculum planning.forthedition. WavelandPress,Inc. ...
 • • Heydari, Rezaei and Azizi, Ahmad (۲۰۱۲). Sociological analysis of ...
 • • Hunkins, F. P., & Ornstein, A. C. (۲۰۱۶). Curriculum: ...
 • • Kaousi, Z.. (۲۰۱۴). Examining the gap between students' expectations ...
 • • Kelly, A. V. (۲۰۰۹). The curriculum: Theory and practice, ...
 • • Khanifar, H. & Muslimi, N. (۲۰۱۷). Principles and basics ...
 • • Marsh,c.J.(۲۰۰۴). Perspective:key concepts for understanding curriculum.london and New York:Routledg ...
 • • Mehrmohammadi, M.(۲۰۱۲). Teacher training curriculum and its collaborative implementation ...
 • • Mehromhammadi, M. (۲۰۰۹). Research based on reflective practice in ...
 • • Mehromhammadi, M. (۲۰۰۹). The optimal combination for decision makers ...
 • • Mohammadi J. Farahani, M.(۲۰۱۴). Studying the educational needs of ...
 • • Molvi, P. Rostami, K. Fadaei N., Mohammadnia, H. & ...
 • • Ning, Chen & Chen JiaoJiao(۲۰۱۶). Improving Residential Satisfaction of ...
 • • Richard White, Hanna J. Arzi(۲۰۰۵).Longitudinal Studies: Designs, Validity, Practicality, ...
 • • Schiro,Michael Sthephen.(۲۰۰۸).curriculum theory:conflicting visions and enduring concerns. Sage Publication,Inc. ...
 • • Seyed Kalan, S.M, et al (۲۰۱۴). Evaluation of the ...
 • • Sirajzadeh, S. H. (۲۰۰۴). Longitudinal survey, possibilities and methodological ...
 • • Supreme Council of Cultural Revolution (۲۰۱۱). Farhangian University Statutes. ...
 • • Talkhabi, M. (۲۰۱۷). Experienced curriculum of elementary education in ...
 • • Tyler, R. W. (۲۰۱۳). Basic principles of curriculum and ...
 • • Vice-Chancellor of Education and Graduate Studies of Farhangian University ...
 • نمایش کامل مراجع