سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی (موردمطالعه دانشگاه تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 264

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHEJ-14-2_006

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مسئله و هدف: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی دستاوردی اثربخش در راستای توسعه نظام آموزش عالی است. بااین حال شواهد مبتنی بر دستاورد پژوهش­های تجربی حاکی از کیفیت پایین عملکرد اعضای هیئت علمی است. هدف پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی است که با رویکرد آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شد. روش­شناسی: در بخش کیفی مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و پژوهشکده­های شهر تهران بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب با ۱۳ نفر از آن ها مصاحبه و داده­های موردنیاز گردآوری شدند. تحلیل داده­های این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد یافته­های پژوهش از رویکرد غوطه­ورسازی و کدگذاری مجدد با محاسبه ضریب کاپای کوهن استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که تعداد ۱۵۰ نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی از چهار پردیس علوم انسانی، علوم رفتاری و اجتماعی، علوم پایه و فنی – مهندسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در طیف ۶ درجه­ای بود. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. یافته­ها: یافته­های بخش کیفی در ۹ بعد ارتقاء توان تدوین طرح درس تخصصی و بین­رشته­ای، ارتقاء توان یاددهی و یادگیری، ارتقاء مهارت­های مدیریت و اداره کلاس درس، ارتقاء توان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و رفتاری، افزایش توان تعهد به اخلاق حرفه­ای در فرایند آموزش، ارتقاء توان ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران، ارتقاء توان ارزیابی عملکرد فراگیران، ارتقاء دانش پژوهشگری، ارتقاء مهارت­ پژوهشگری دسته­بندی و ارائه شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج آزمون آنتروپی شانون، اولویت ابعاد ارتقاء مهارت مدیریت کلاس درس و ارتقاء دانش پژوهشگری نسبت به سایر ابعاد تایید گردید. مقادیر آزمون خی­دو گویای وضعیت مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی آموزشی و وضعیت نسبتا مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی پژوهشی – کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بود. بر اساس مقادیر آزمون یومان ویتنی و کراسکال والیس نیز، نابرابری میانگین توسعه سرمایه انسانی آموزشی اعضای هیئت علمی برحسب تعدادی از متغیرها و عوامل موثر تایید شد. نتیجه­گیری: دستاوردهای پژوهش نشان داد، توسعه سرمایه انسانی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی، تعیین اولویت و شناسایی نابرابری­های وضعیت توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی برحسب عوامل اثرگذار، می­تواند نقشه راه اثربخش و موثری را برای برنامه­ریزی­های راهبردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در اختیار سیاست گذاران، تصمیم­سازان و کنشگران این عرصه قرار بدهد.

نویسندگان

ابوالقاسم نادری

Professor of Tehran University.Tehran University. Tehran. Iran

شهربانو خشکاب

PhD student of Tehran University. Tehran University. Tehran. Iran

محمدرضا حمیدی زاده

Professor of Shahid Beheshti University. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran

حسن محجوب عشرت آبادی

Associate Professor. Shahid Sattari Aeronautical University. Tehran. Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alqiawi, D. A; & Ezzeldin, S. M. (۲۰۱۵). A Suggested ...
 • Amin Khandaghi, Maqsood, & Saifi, Gholam Ali (۲۰۱۲). Effective abilities ...
 • Arefi, Mahbubeh, Ghahrmani, Mohammad, Haji Khajelu, Saleh Rashid, & Yadgarzadeh, ...
 • Atthakorn, Suthinee (۲۰۱۳). Factors Affecting Human Resource Development of Rajabhat ...
 • Azizi Khalkhili, Taher, & Hosseinpour, Abutaleb (۲۰۱۵). Effective factors on ...
 • Azizi, Nemat-oleh (۲۰۱۲). Examining the ways to improve the research ...
 • Becker, Gary.S. (۱۹۶۴). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, ...
 • Bonaparte, I; Abbey, A; & Okoro, E. (۲۰۱۵). Challenges Facing ...
 • Crocker, Alia; Eckardt, Rory (۲۰۱۳). A Multilevel Investigation of Individual- ...
 • Dailey-Hebert, A.; Mandernach, B. J.; Donnelli-Sallee, E; & Norris, V. ...
 • Dee Jay, R; & Daly Chery, J. (۲۰۰۹). Innovative Models ...
 • Ezzati, Mitra (۲۰۰۸) Presenting the model of the effect of ...
 • Farastkhah, Maqsood (۲۰۱۸) Growth and quality of faculty in Iranian ...
 • Flavell, JH; Miller, PH; Miller, S.A. (۲۰۰۲). Cognitive Development. ۴th ...
 • Gandolfo A. (۱۹۹۷). Identifying Lurking Alligators: An Essay on the ...
 • Gill, Nicholls (۲۰۰۱). Developing Teaching and Learning in Higher Education. ...
 • Grandson of Ibrahim, Abdul Rahim, & Pourkarimi, Javad (۱۳۸۷). Providing ...
 • Hashem Nia, Shahram, Emadzadeh, Mostafi, Samadi, Saeed, & Sakti, Parviz ...
 • Hosseini Nasab, Dawood (۱۹۹۴). Center for the development of efficiency ...
 • Inteziri, Yaqub; & Mohammadnejad Aali Zami, Youssef (۲۰۱۹). Content analysis ...
 • Javadani, Mohammad, Heydari Naqdali, Jila, & Anari-Nejad, Abbas (۲۰۱۹). Designing ...
 • Jordan, C; Jones-Webb, R; Cook, N., Dubrow, G; Mendenhall, T.J; ...
 • Karminejad, Neda; Ghasemizad, Alireza; Motamed, Hamidreza (۱۴۰۰) University faculty members' ...
 • Karimi, Nazila, Rajaipour, Saeed, & Noh Ibrahim, Abdur Rahim (۲۰۱۷). ...
 • Kayanian, Tektem, Navidian, Ali, & Qaraatipour, Haniyeh (۲۰۱۹). Examining the ...
 • Kazemi, Yahya, Roshan, Aliqli, & Bani-Asadi, Neda (۲۰۰۷). Psychological-social factors ...
 • Kim, S. & JU, B. (۲۰۰۸), an Analysis of Faculty ...
 • Koch Etezir, Roya, Gudrian, Seyyed Abdul Jaber, & Mohsenzadeh Bidgoli, ...
 • Koh, S (۲۰۰۲). Innovations in Standard Classroom Instruction, Cataloging & ...
 • Koroneh, Dawood, Mir Kamali, Mohammad, Bazargan, Abbas, & Kharazi, Kamal ...
 • Levett-Jones, T. L. (۲۰۰۵). Self-directed learning: Implications and Limitations for ...
 • Li, M & Zhao, Y. (۲۰۱۳). Exploring Learning and Teaching ...
 • Mahjoub, Hassan, & Malikpour, Dariush (۲۰۱۵). Studying the students' mental ...
 • Masoumi-Rad, Reza (۲۰۱۵). The effect of information-seeking behavior on the ...
 • McGregor Petgrave, Dahlia M. (۲۰۰۶). Professional Development Strategies for Teaching ...
 • Messmann, Gerhard; Mulder, Regina H. (۲۰۱۱). Innovative Work Behaviour in ...
 • Mohabbat, Hadiya, Fathi, Vajargah, Koresh, & Jafari, Periosh (۲۰۱۸). Identifying ...
 • Mousavi, Mohammad (۱۳۹۱). Model of human capital development (case study: ...
 • Muammar, O. M., & Alkathiri, M. S. (۲۰۲۲). What really ...
 • Nadeak, B; & Purba, John Tampil (۲۰۱۸).Applied Management Strategy on ...
 • Naderi, Abulqasem (۲۰۱۵). Measurement and evaluation of human capital based ...
 • Naqsh, Zahra, Hijazi, Elaha, Kiamanesh, Alireza, & Ghazi Tabatabai, Mahmoud ...
 • Nicholls, G. (۲۰۰۲). Developing Teaching and Learning in Higher Education. ...
 • Odden, A. (۲۰۱۱). Strategic Management of Human Capital in Education: ...
 • Okafor C.N; Ofobruku S.A; Obi-Anike H.O; Agbaeze E.K (۲۰۱۹). An ...
 • Ployhart, Robert E; & Moliterno, Thomas P. (۲۰۱۱). Emergence of ...
 • Ragan, L. C; Bigatel, P. M; Dillon, J. M (۲۰۱۲). ...
 • Rakhshani, Maryam, & Shams, Ali (۲۰۱۴). The relationship between the ...
 • Ramezani, Qabad, & Salimi, Jamal (۲۰۱۴). Evaluation of teaching quality ...
 • Royer JM, Cisero CA, Carlo MS. (۱۹۹۳). Techniques and Procedures ...
 • Rumiani, Yunus, Abili, Khodiar, Pourkarimi, Javad, & Farahbakhsh, Saeed (۲۰۱۸). ...
 • Safari, Maryam, & Niazazri, Kiyomarth (۲۰۱۳). Analyzing the factors affecting ...
 • Salimi, Qasim, Heydari, Elham, & Kashwari, Fahima (۲۰۱۴). Qualifications of ...
 • Sarkarani, Mohammadreza (۲۰۰۸). Improvement of faculty members. Tehran. Institute of ...
 • Sepherdoost, Hamid, Gurban Sarasht, Morteza, & Barouti, Mehsa (۲۰۱۴). The ...
 • Shafiei, Fateme Soghari (۲۰۱۷). Analyzing and explaining the research performance ...
 • Sharifzadeh, Abulqasem, Kalantari, Khalil, Hosseini, Mahmoud, Asadi, Ali, & Abdullahzadeh, ...
 • Sharifzadeh, Abulqasem, Kalantari, Khalil, Hosseini, Mahmoud, Asadi, Ali, & Abdullahzadeh, ...
 • Shirbighi, Naser, & Gholami, Parisa (۲۰۱۷). Qualitative analysis of academic ...
 • Skohi, Fatemeh, Rizwanfar, Ahmed, & Mohadmohammadi, Hamid (۲۰۱۳). The relationship ...
 • Soleimani, Elham, & Ahanchian, Mohammad Reza (۲۰۱۶). Faculty members' perception ...
 • Uerz, D; Volman, M; & Kral, M. (۲۰۱۸). Teacher Educators' ...
 • Weshan, H. A. (۱۹۹۹). A Study of Effective Teaching Skills ...
 • نمایش کامل مراجع