نقش یکپارچگی فرایندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB11_086

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1401

چکیده مقاله:

استفاده از کسب و کارهای الکترونیک به عنوان یکی از ضرورتها برای کسب مزیت رقابتی در شرکتها مطرح شده است. انتخاب و پیاده سازی مدلهای کسب و کار الکترونیک نیازمند پیش زمینه های متنوعی چه در بعد درون سازمانی و یا برون سازمانی هستند که از مهمترین آنها وجود یکپارچگی در میان فرایندهای داخل شرکت و وجود یکپارچگی میان فرایندهای شرکت با دیگر شرکتهای همکار میباشد که از طریق پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان حاصل میشوند حال در این تحقیق با مرور ادبیات صورت گرفته به شناسایی مجموعه فرایندهای مختلف در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته سپس به بررسی اهمیت وجود یکپارچگی در میان این فرایندها در انتخاب و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک میپردازیم بعد از شناسایی فرایندهای مهم و تعیین کننده در انتخاب پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت های خودرو ساز به اندازه گیری میزان یکپارچگی در میان فرایندهای مورد تایید در شرکت ایران خودرو میپردازیم.

کلیدواژه ها:

یکپارچگی سیستم برنامه ریزی منابع ، سازمان مدل کسب و کار الکترونیک

نویسندگان

بهناز شکیب

استادیار گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

لعیا غچه بیگلو

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

سبحان کریمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران