شناسایی تاثیر عشق به برند و وفاداری به برند در میزان کاهش تخریب ارزش مشترک برند در بستر شبکه های اجتماعی (صنعت رستوران داری داخلی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS02_008

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مفهوم برند و ارزش آفرینی این مقوله برای کسب و کارها در صنایع مختلف سال های متمادی مورد بحث بوده است و قدرت برند در ایجاد ارزش مشترک و به اشتراک گذاری تجارب مثبت مشتریان بر اساس ادبیات اثبات شده است. همچنین، در طرف دیگر طیف، مفهوم بسیار مهم تخریب ارزش مشترک، ابراز نارضایتی و تبلیغات کلامی منفی از مهمترین عواملی است که کسب و کارها را بیش از پیش تهدید می کند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مفهوم ارزش، ایجاد ارزش مشترک و پیامد اجتناب ناپذیر تخریب ارزش مشترک در نتیجه توسعه تعاملات اجتماعی در بستر اینترنت انجام شده است. زمینه این پژوهش صنعت رستوران داری انتخاب شده است که با عنایت به رو به اتمام بودن همه گیری کرونا و روندهای جهانی مبتنی بر احیا و رشد این صنعت، ضرورت پژوهش را بیش از پیش برجسته کرده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه آنلاین بوده و شامل ۴۲۱ پرسشنامه معتبر از صنعت رستوران داری داخلی است. پرسشنامه های این تحقیق سپس با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج این تحقیق مولفه های عشق به برند و وفاداری به برند می توانند با تعدیل احساسات منفی، تاثیر معکوس و مهمی بر تخریب ارزش مشترک در صنعت رستوران داری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

تخریب ارزش مشترک/ احساسات منفی/ عشق به برند/ وفاداری به برند/ صنعت رستوران داری

نویسندگان

الهام قنبری

کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

سعید امامی

دانشجوی دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران