ارائه یک روش بهبود یافته جهت کاهش توان مصرفی از طریق زمانبندی دوره خواب و بیداری گره ها در شبکه های حسگر بی سیم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGCONGE02_007

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم (WSN) یک تکنولوژی در حال ظهور در جهان امروز است. شبکه هایحسگر بی سیم در زمینه های بسیاری فن آوری های برجسته بوده است، بنابراین کاهش مصرف انرژی توسطشبکه و افزایش طول عمر شبکه بسیار مهم است. برای رسیدن به این هدف، روش زمانبندی خواب/بیداریمبتنی بر خوشه پیشنهاد می شود. در این روش، برخی از گرهها به عنوان گره های آغازگر در نظر گرفتهمی شوند که از طریق آن در مورد سرخوشه ها تصمیم گیری میشوند. در هر خوشه، سر خوشه یک گره بابالاترین انرژی را انتخاب می کند و آن را در حالت فعال نگه می دارد و گره های باقی مانده را به حالت خوابارسال می کند. سپس دوباره گره های آغازگر جزئیات انرژی باقی مانده این خوشه ها را جمع آوری نموده وآنرا با مقدار آستانه استاندارد مقایسه می کند. اگر انرژی خوشه کمتر از مقدار آستانه باشد، پس آن خوشهخاص به حالت خواب ارسال خواهد شد. در آخر، انتقال توسط خوشه فعال به گره چاهک انجام می شود. ازطریق این راه، کاهش مصرف انرژی در شبکه و افزایش طول عمر شبکه امکان پذیر است. با شبیه سازینتایج، ثابت شده است که روش پیشنهادی مصرف انرژی را کاهش می دهد و نسبت تحویل بسته را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

شبکه های حسگر بی سیم ، زمان بندی خواب / بیدار ، سر خوشه ، گره های آغازگر

نویسندگان

امیرحسین فقیهی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد، هوش مصنوعی، دانشگاه تهران. تهران. ایران