موضوع شناسی و فهم مولفه های رفتاری در خط مشی گذاری عمومی ؛ توصیه هایی برای نظام حکمرانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 281

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB05_030

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در تحقیقات رفتار محور در خط مشی گذاری عمومی و مدیریت دولتی بوده ایم. مطالعات رفتاری حوزه خط مشی عمومی بیشتر بر معماری انتخاب افراد، مکانیسم های شناختی رفتاری و مولفه های رفتاری متناسب با مراحل چرخه خط مشی شامل تدوین خط مشی، دستورکارگذاری، اجرا، ارزیابی خط مشی مورد توجه قرار گرفته است و در برخی پژوهش ها با عنوان «حکمرانی رفتاری» به بحث پرداخته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزه مطالعات رفتاری خط مشی، در سه سطح خرد، میانی وکلان بوده بوده است. روش پژوهش مبتنی بر روش اسنادی بوده و در بخش یافته ها موضوعات طرح شده در مطالعات رفتاری حوزه خط مشی در سه سطح خرد شامل مولفه های مرتبط با بینش ها و کنشهای انسانی معطوف به تغییر رفتار، سطح میانی شامل مولفه های مرتبط با ساختارها و فرآیندهای موثر بر تغییر رفتار و سطح کلان شامل مولفه های مرتبط با زمینه ها و عوامل حاکمیتی و سیاست های موثر بر تغییر رفتار مبتنی بر پژوهشهای بین المللی این حوزه استخراج و ارائه گردیده است. در نهایت نیز راهکارها و توصیه هایی جهت ارتقای سطح مطالعات رفتاری در حوزه خط مشی گذاری عمومی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی ادیبی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حیدر نجفی رستاقی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران