برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در رسیدن به رسالت سازمان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETIET03_015

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. برنامه ریزی منابع انسانی روندی است که از طریق آن نامزد مناسب برای شغل مناسب تامین می شود. برای انجام هر فرآیند، مهمترین وظیفه اساسی توسعه هدف سازمانی است که از طریق انجام فرایند مذکور محقق می شود. مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان قلمرویی حرفه ای وتخصصی تبدیل شده است، و وظایف آن وسعت یافته و ازتنوع وگسترش زیادی برخوردار گشته است. وبه طور کلی به رهبری و هدایت منابع انسانی وگروه های تشکیل دهنده سازمان ها مدیریت منابع انسانی می گویند. از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای کلیدی هر سازمان است و عامل انسانی منبع راهبردی برای سازمانها محسوب شده لذا برنامه ریزی منابع انسانی جزء برنامه ریزی استراتژیک است و سنگ زیربنای برنامه ریزی منابع انسانی شناخت مفروضاتی است که تصمیمات در آن اتخاذ می شود و درصورت پیش بینی و قضاوت مناسب، اهداف مورد انتظار تحقق می یابد. هدف این مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در رسیدن به رسالت سازمان با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای می باشد. و می توان گفت کارآیی واثربخشی یک سازمان تاحد و قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت وکاربرد صحیح وموثر منابع انسانی بستگی دارد. طبیعی است که هرقدرسازمان وموسسات وبنگاه ها وسیع تر، گسترش یافته تر و متنوع تر شوند، به مشکلات و اهمیت اداره این نیروی عظیم افزوده می شود. بنابراین مدیران باید به دانش وبینش لازم جهت مواجه شدن وحل مشکلات این عامل پیچیده و حساس مجهز شوند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حجت نادعلیپور

گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز