راهکارهای مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره بهینه شهرها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF03_010

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف این نوشتار راهکارهای مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره بهینه شهرها می باشد. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست اما با رشد شهرنشینی و به تبع آن تغییر الگوی مشارکتی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می گردد. اهمیت و ضرورت روی آوردن به مشارکت و توسعه مشارکتی در اندیشه ها و نظریه ها, همچنین در تلاش های سازمان ها و نهادهای بین المللی و ملی, بویژه در جهان سوم بازتاب دارد به طوری که می توان آن را در حوزه مسائل شهری و مدیریت شهری مورد توجه قرار داد. تجارب ایران و جهان نشان داده اند که با برنامه هایی آمرانه, یک جانبه, از بالا به پایین و بدون مداخله و نظرخواهی از مردم(به عنوان بهره برداران اصلی برنامه ها) نمی توان راه به جایی برد. چنین برنامه هایی به جای بهبود شرایط زیست و رضایت مردم, اسباب بی اعتمادی و ناامیدی آنان را نسبت به اداره مطلوب امور شهر توسط مدیران شهری را سبب شده است. لذا با توجه به چنین واقعیاتی, جای آن دارد که از راهکارهای مشارکت و در سطحی بالاتر, شراکت و توانمندسازی اجتماع محلی و نیروهای غیردولتی دخیل(شهروندان, بخش خصوصی, مالکین و غیره) مدد جست. در نتیجه می توان گفت از مهم ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری می توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد. بنابراین مهم ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه ریزی، شناخت عوامل موثر بر این امر ضروری است. در همین زمینه مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری باید داوطلبانه و هدفمند صورت گیرد. در مرحله اول باید شناخت عوامل اثرگذار در مشارکت شهروندی، مورد توجه قرار گیرد و در مرحله دوم حفظ مشارکت در طرح ها و برنامه هایی است که اجرا شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حجت نادعلیپور

گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز