تاثیر گیاه ویتاگنوس بر ماستالژی دوره ای : مروری سیستماتیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS03_042

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: ماستالژی درد پستان ها ، طی مرحله لوتئال سیکل قاعدگی است که علاوه بر ایجاد اضطراب و بروز سرطان در مبتلایان باعث مراجعات پزشکی مکرر و اختلال در فعالیت های شغلی ،اجتماعی میشود .با توجه به عوارض دارو های شیمیایی تمایل بیماران به استفاده از دارو های گیاهی افزایش یافته است. لذا این مطالعه با هدف برسی اثر ویتاگنوس بر ماستالژی انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به صورت مروری سیستماتیک است ؛ که جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های ماستالژی، ویتاگنوس، سندرم قبل از قاعدگی، گیاهان دارویی،درد پستان و معادل انگلیسی آنها در Google Scholar, pubmed, Irandoc, Scopus در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ انجام شد. در این مطالعه ۱۵ مقاله که دارای معیار های ورود به مطالعه بودند مورد برسی قرار گرفتند. یافته ها : اطلاعات بدست آمده ، استفاده از ویتاگنوس را جهت درمان ماستالژی مورد حمایت قرار می دهد.ویتاگنوس داروی گیاهی است که دارای نقش ضدپرولاکتین و موثر بر سندرم پیش از قاعدگی و هیپرمنوره می باشد. علت ماستالژی یا درد و تورم پستان در اغلب موارد، عدم تنظیم هورمون های بدن می باشد.ترشح بیش از حد هورمون پرولاکتین از غده هیپوفیز در بدن باعث کاهش استروژن و بروز این مشکلات میشود. عصاره گیاه ویتاگنوس با معتدل کردن میزان ترشح پرولاکتین و افزایش سطح پروژسترون در بدن ماستالژی را نیز درمان میکند.گیاه ویتاگنوس برای درمان اختلالا ت هورمونی استفاده میشود و ترکیبات استروژنی و فیتواستروژنی ندارد. در نتیجه عوارض و خطرهای ناشی از افزایش استروژن در بدن (مانند سرطان پستان) را ایجاد نمی کند. نتیجه گیری: براساس یافته ها ویتاگنوس تاثیرات درمانی مثبتی بر ماستالژی دارد و همچنین با توجه به عدم وجود عوارض جانبی میتواند جایگزین دارو های شیمیایی شود ؛ لذا به سیاست گذاران حوزه سلامت توصیه میشود فرهنگ سازی استفاده صحیح از گیاهان دارویی و تولید آنها را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه ها:

گیاه ویتاگنوس ، ماستالژی ، سندرم قبل از قاعدگی

نویسندگان

نیایش مصلح

دانشجوی کارشناسی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، ایران

فاطمه مهتدی

دانشجوی کارشناسی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، ایران

مژگان منتظریان

گروه مامایی ، واحد دزفول ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول ، ایران