مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYED-4-3_001

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مقایسه نظرات دو گروه فارغ التحصیلان( مدیران و معاونین مدارس) و استادان صاحبنظر دررشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مورد متناسب بودن ساعات تدریس دروس پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه فارغ التحصیلان رشته مذکور شاغل در پست مدیریت مدارس و استادان صاحبنظر استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیمی از فارغ التحصیلان با حجم نمونه ۵۳ نفر و ۳۰ نفر از استادان صاحبنظر رشته مذکورکه قابل دسترس بوده اند؛ به عنوان واحد نمونه مد نظر قرار گرفتند. از لحاظ روش ،  تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه ای و پیمایشی است و یک تحقیق مقطعی وکاربردی است. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه است . برای تعیین روایی از شیوه توافق داوران، از روایی محتوایی و نظرات اساتید و کارشناسان خبره آموزشی و ناظر تحقیق استفاده شده است. با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ میزان ضریب پایایی پرسشنامه۸۳/۰ می باشد..نتایج این پژوهش نشان می دهد که استادان صاحبنظر خواستارافزایش ساعات تدریس دروس اصلی و تخصصی می باشند.

کلیدواژه ها:

بازنگری برنامه درسی ، متناسب بودن ساعات تدریس ، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، نیاز سنجی

نویسندگان

رضا محمودی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

شهربانو ربیعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر