تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای بودجه ریزی عملیاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_005

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بیش از یک دهه است که بحث بودجه ریزی عملیاتی در کشور مطرح بوده و در برنامه های مختلف توسعه و قوانین بودجه سالیانه به آن اشاره شده است. همچنین در بند ۳۲سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز، تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است که نشانگر اهمیت و ضرورت بکارگیری آن می باشد. یکی از مهمترین راهکارها برایمدیریت اثربخش اعتبارات هزینه ای، بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی است. این روش بودجه ریزی، نوعی سیستم برنامه ریزی،هزینه یابی و ارزیابی عملکرد است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکیدمی ورزد. هدف اصلی بودجه ریزی عملیاتی ارتقا اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیت ها است و از این طریق نظارت بهتری بر اعتبارات از طریق اهداف و برنامه ها فراهم می شود و بین منابع و هزینه ها از یک طرف وخروجی ها و نتایج از سوی دیگر ارتباط نزدیکی برقرار می شود. با این وجود و علیرغم تاکیدات مکرری که در طول این سال ها وجود داشته، اما اقدام جدی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به عمل نیامده و عمدتا مباحث کلی در این خصوص مطرح شده است . لذا طراحی یک ساز و کار مشخص اجرایی که بتواند زمینه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی را در حوزه اعتبارات هزینه ای فراهم آورد، بیش از پیش احساس می گردد.

کلیدواژه ها:

کشورهای منتخب ، نظام بودجه ریزی عملیاتی ، ارتقا بخشی ، کارایی

نویسندگان

عباس عابدی

رئیس اداره طرح و برنامه و بودجه ریزی شهرداری مبارکهکارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران