بررسی اثرات بازگشت سودآوری و استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر احساسات در بازارهای آتی بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_038

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی اثرات بازگشت سودآوری و استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر احساسات در بازارهای آتی بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش، از نوع همبستگی و شبهتجربی است. جامعه آماری، شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ بوده است. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک بود که در نهایت بعد از اعمال محدودیت ها تعداد مشاهدات ۲۳۲ شرکت برای پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIWES۹ استفاده شد. بدین منظور اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و گرایش های احساسی سرمایه گذاران در تبیین بازده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام شرکتهای دارای کمترین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکیت نهادی می باشد.بنابراین اثرات بازگشت سودآوری و استراتژی های سرمایه گذاری بر احساسات در بازارهای آتی بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

کلیدواژه ها:

بازده سودآوری ، احساسات سرمایه گذاران ، استراتژی های سرمایه گذاری ، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان