بررسی رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام با نقش میانجی تنوع بخشی محصولات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_026

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

تعداد بسیاری از شرکت های امروزه در جهان به صورت مداوم با محدودیت منابع همراه هستند و به خاطر اینکه جریان جذب منابع مداومت داشته باشد لزوما مدیران باید با نگرش به شرایط بازار رقابت بتوانند با تامین مالی مناسب و ترکیب آن با عملکرد شرکت، به اهدافی که از قبل تعیین شده اند دست پیدا کنند. یکی از این اهدافی که پاسخگوی نیازهای چندگانه مشتریان است می تواند استراتژی تنوع محصولات باشد و به همین دلیل تعداد بی شماری از شرکتها برای رسیدن به مسئولیت پاسخگوی، روی این روش تمرکز کرده اند بنابراین در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تامین مالی از طریق استقراض و بازده صاحبان سهام با نقش میانجی تنوع بخشی محصولات پرداخته شده است که هدف آن بررسی کردن ارتباط بین تامین مالی از طریق استقراض و بازده صاحبان سهام و همچنین بررسی نقش مداخله متنوع کردن محصولات شرکت ها در این ارتباط است که پس از مشخص شدن جامعه آماری، تعداد ۱۱۳ شرکت بر اساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و برای بررسی فرضیه های تحقیق از فورمول رگرسیونی چند متغیره خطی با روش داده های پنل استفاده شده است .پس از انجام تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارstata وEviews به پردازش مدل ها جهت تجزیه و تحلیل فرضیه پرداخته شد که نتایج ذیل بدست آمد:تامین مالی از طریق استقراض(بدهی) با بازده صاحبان سهام ارتباط مثبت ندارد و بین تامین مالی از طریق استقراض و تنوع محصولات که نقش متغیر مداخله گر یا میانجی را در این پژوهش بازی می کند برخلاف فرضیه مورد بررسی رابطه منفی وجود دارد و این در حالی است که نقش میانجی تنوع محصولات مابین دو متغیر مستقل و وابسته در سطح خطای ۰,۱ باعث می شود رابطه منفی موجود بین تامین مالی از طریق استقراض و بازده صاحبان سهام، ضعیف تر شود.

کلیدواژه ها:

بازده سرمایه گذاری ها- نسبت بدهی - تنوع محصولات - شاخص هرفیندال

نویسندگان

فاطمه سادات رضایی

کارمند شهردای آشخانه