معماری اسلامی و نمودپذیری آن در معماری اروپا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEAM01_136

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هنر و معماری اسلامی دارای روح زنده و بر پایه هستی شناسی و معرفت شناسی میباشد و به ماده شرافت می و همین مسئله شده است که سبب طول تاریخ بناهای ساخته شده توسط مسلمین مورد توجه جهانیان قرار بگیرد. و چنین سبک و شیوه ای در مدت زمان کوتاهی به سمت اروپا گسیل شود و معماری اروپا و غرب را تحت تاثیر خود قرار دهد. هنر معماری اسلامی علیرغم گذشت زمان و در طی گذر تاریخی دارای هویتی یکسان بوده که همانا توجه به ذات اقدس باری تعالی است ظهور معماری اسلامی از دل دین به صورت تدریجی و گام به گام نبود بلکه همچون ظهور خود دین اسلام و حکومت اسلامی روندی پرشتاب و ناگهانی .داشت موضوع پژوهش حاضر بررسی چگونگی نفوذ معماری اسلامی به اروپا میباشد با طرح این مسئله که چگونه معماری اسلامی توانست معماری اروپایی را تحت تاثیر خود قرار دهد و رشد چشمگیری داشته باشد؟ و اینکه چگونه سبک معماری اسلامی به سمت اروپا صادر شد؟ لذا هدف پژوهش شناخت چگونگی اثرگذاری معماری اسلامی در معماری اروپا میباشد وجود آثار گرانبهای هنر اسلامی در موزه های غرب و حتی ریشه های اسلامی برخی اصطلاحات هنری نشان دهنده تاثیر پذیری غرب از هنر متکامل و رشد یافته اسلامی است با توجه به رشد مسلمین در عرصه های مختلف علمی با درخشش اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی و سفرهای تجاری اروپاییان به ممالک اسلامی رشد چشمگیر اندلس اسلامی در عرصه هنر و معماری با ساختن بناهای زیبا همچنین بروز جنگهای صلیبی مسبب آشنایی بیشتر اروپاییان با هنر و معماری اسلامی شد و از این طرق اروپاییان توانستند شیوه ها و سبکهای معماری اسلامی را اقتباس کنند و تغییراتی را در شیوه ساختن بنا های خود ایجاد نمودند مانند کناریکدیگر قرار دادن مناره و گنبد در ساخت بناها استفاده از ماچیکولیشن در ساخت باروهای نظامی و..... حتی با آمیختن دو سبک معماری اسلامی و معماری مسیحیت سبکهای جدیدی به وجود آمد. البته تاثیرگذاری معماری اسلامی محدود به قرون اولیه حضور مسلمین در اندلس نبود بلکه رگه هایی از این تاثیر گذاری تا احد رنسانس مشاهدهمی گردد.

کلیدواژه ها:

معماری اسلامی -معماری اروپا -هنر- راه های انتقال- تاثیر پذیری

نویسندگان

سیدصادق حسینی مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج یاسوج ایران