آزادی سیاسی و حق رای در نظام اسلامی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 109

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_067

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

پژوهش پیشرو تحت عنوان آزادی سیاسی و حق رای در نظام اسلامی می باشد.هدف از تحقیق حاضر، بررسی تحقیقات پژوهشی است که تاکنون در حوزه آزادی سیاسی و حق رای در نظاماسلامی انجام شده است .تحلیل این مطالعات منفرد و پراکنده می تواند به منظور ترکیب و یکپارچه سازی اطلاعاتو داده های آن جهت استفاده پژوه شی و تحقیقاتی راه گ شا با شد. همچنین این پژوهش می تواند برای پژوهش هایآینده در این حوزه راهنما باشد. شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و بااستفاده از کتب، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به آزادی سیاسی و حق رای در نظام اسلامی که در استفاده ازمنابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسددی و مطالعه واقع و آن چه قابل اسددتفاده و انعکاس در این زمینه بودهفیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود.در واقع میتوان رعایت ا صل قانونگرایی و قانون محوری امام را در التفات به قانون اساسی و دعوت همه یاقشار و گروه های جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسی به و ضوح مشاهده نمود به طوری که درنهایی ترین حد، عامل وحدت ملی و همبستگی جمعی می گردد.اگر گمان کردید با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیتو استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید.

نویسندگان

بنیامین طاهری

دانشجوی کارشناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر