رابطه دین با صلح

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_034

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

واژه هایی مثل امن، صلح، سلم و نظیر آنها به کرات در قرآنکریم و احادیث نبوی و ائمه معصومین ذکر شدهاست. با آنکه هر کدام از این واژه ها از نظر معنایی متفاوت است؛ اما در کل بر وجود آرامش و رفع تهدیدات روحیو جسمی انسان دلالت دارد و هدف از آنها، تامین سعادت انسان در پرتو نعمت آرامش میباشد. طبق تعریفاصحاب لغت «سلم» به معنای برکنار بودن از آفات و بیماری های ظاهری و باطنی است؛ چنانچه در قرآنکریم آمده است: (اذ جاء ربه بقلب سلیم). [صافات/ ۸۴] ترجمه: (ابراهیم از جانب خدا با قلب پاک و سالم از شرک به دعوتخلق آمد). گاهی واژه سلم با صلح مترادف است: (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفه). [بقره/ ۲۰۸) ترجمه:(ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در سلم و آرامش زندگی کنید). یا (وان جنحوا للسلم فاجنح لها). [انفال/ ۶۱]ترجمه: (اگر به صلح گراییدند، پس تو نیز صلح کن). از نظر قرآن سلم عمیقتر و بادوامتر از صلح است.صلح، آرامش و امنیت از مهمترین و کلیدیترین نعمت های خداوند است که در سایه آن انسانها و جوامع بشریبه کمال و تعالی می رسند و طبق تعبیر متون اسلامی، معبری است که منتهی به نور و روشنایی میشود. صلح و امنیت از مفاهیم با ارزش در اسلام بوده و آنقدر مهم است که یکی از صفات و نامهای خداوند سلام «امنیت و صلح» است. این واژه را هر مسلمانی روزانه در نمازهای خود چندین بار تکرار می کند. طبق بیان قرآنکریم، بهشت مکانصلح (دارالسلام) می باشد و ساکنان آن با سلام به یکدیگر تحیت می فرستند. اسلام برای تامین آرامش و امنیتانسانها، دستور میدهد هرگاه به خانهی یکدیگر وارد میشوند، سلام دهند. (یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیربیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها). [نور/ ۲۷) ترجمه: (ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه هایی که خانه هایشما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید).سلام دادن که برای مسلمانان یک تعارف روزمره است، دعا کردن در حق یکدیگر نیز به حساب می رود؛ یعنیاز طرف سلام دهنده اعلام صلح و امنیت از تعدی و ظلم است. به تعبیر دیگر، به فردی که سلام میدهیم، با سلام بهاو اعلام صلح و امنیت می کنیم. این تعبیر و نشان روشنی از اسلام برای القای این پیام مهم است که اولین چیزی کههرجامعه ای به آن نیازمند است، داشتن صلح و امنیت افراد در عرض، جان، مال و هرچیز دیگری است که به آن برمی گردد.براساس اظهارات قرآن پژوهان، واژه ی سلام (به معنایی ایمنی و امنیت) و مشتقات آن در بیش از صد آیه ذکرشده، در حالی که آیاتی که معنای جنگ را می رسانند، در شش آیه خلاصه شده است و این صریحا می رساند کهصلح و امنیت در اسلام از ارزش مهم و حیاتی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فضل الرحمن فایز

دانشیار دانشگاه سمنگان – شهر ایبک – افغانستان