چگونه توانستم در شرایط کرونایی ؛ با برنامه آموزش والدین ، مشکلات رفتاری دانش آموزان را اصلاح نمایم ؟

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_395

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

اقدام پژوهی حاضر با هدف کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان از طریق آموزش والدین اجرا گردید. روش اجرای این طرح، نیمه تجربی با گروه آزمایش ، گواه ، پیش آزمون و پس آزمون بود. والدین دانش آموزان شرکت کننده در این اقدام پژوهی پس از پاسخ گویی به پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (۱۹۷۵) به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند. والدین کودکان گروه آزمایش برنامه آموزش والدین را در ۸ جلسه در دو ماه دریافت کردند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مشکلات رفتاری آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معنی دار کاهش یافت ، به علاوه پس از گذشت ۴ ماه نتایج مداخله در گروه آزمایش پایدار بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه آموزش والدین راهکاری موثر برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان است . بر اساس نتایج حاصل از یافته های این اقدام پژوهی پیشنهاد می شود که در کلاس های دیگر این آموزشگاه و مدارس دیگر، برای کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان از برنامه آموزش والدین استفاده گردد.

کلیدواژه ها:

شرایط کرونایی ، برنامه آموزش والدین ، مشکلات رفتاری و دانش آموزان

نویسندگان

طاهر هوشمند

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه شهید فخری زاده ,شهرستان گمیشان, استان گلستان