ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-9-4_006

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1401

چکیده مقاله:

تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه بررسی شده است. ابتدا صحت سنجی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس صورت گرفته است. در گام بعدی، به مطالعه پارامتریک آن پرداخته و حساسیت سنجی بادبند کمانش تاب انجام شده است. سپس مدلسازی در فضای دوبعدی بادبند و آنالیز لرزه ای (تاریخچه-زمانی) قاب های دارای بادبند تحت رکوردهای مختلف شتاب نگاشت انجام شده است. خروجی های گرفته شده بر اساس نتایجی بود که در قابهای بادبندی دارای اهمیت بود و این نتایج و خروجی ها و انتخاب پارامترها نیز بر اساس مطالعات پژوهش های گذشته زمینه قابهای دارای بادبندانتخاب شده است. پارامترهای این پژوهش دهانه، ابعاد عضو –شعاع، شکل هندسی عضو، نوع بادبند، اثرات تعداد طبقات و طول دهانه در قاب دارای بادبند BRB انتخاب شده است. نتایج بر اساس نمودارهای پوش آور و تاریخچه-زمانی و دریفت نسبی طبقات استخراج شده از مدل های عددی ارائه شده است. نتایج نشان داد که پارامتری که بیشترین تاثیر در شاخص سختی و شکل پذیری را دارد پارامتر سطح مقطع و پارامتری که بیشترین تاثیر در شاخص مقاومت را دارد پارامتر هندسه مقطع می باشد. با تغییر هندسه مقطع ازدایره به مربع بادبند BRBF ، درصد نسبی کاهش سختی ۲ درصد، درصد نسبی کاهش مقاومت ۱۶ درصد و درصد نسبی کاهش شکل پذیری ۱۰ درصد حاصل گردید. با تغییر نوع بادبند از CBF به BRBF، درصد نسبی افزایش سختی ما بین ۳۰ تا ۶۲ درصد، درصد نسبی افزایش مقاومت بین ۶۳ تا ۶۹ درصد و درصد نسبی افزایش شکل پذیری بین ۱۲ تا ۳۰ درصد حاصل گردید. میزان دریفت بام تحت زلزله های مختلف، در قاب BRB ۴، ۸ و ۱۲ طبقه در محدوده ۱۹/۱ تا ۵۱/۱ برابر حاصل شده است. شاخص های سختی و مقاومت نهایی و شکل پذیری با افزایش دهانه کاهش، با افزایش سطح مقطع افزایش و با افزایش ارتفاع کاهش یافته است.

نویسندگان

فرزام مقدم راد

دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پنام زرفام

گروه مهندسی عمران - زلزله . دانشکده مهندسی عمران و معماری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات . تهران . ایران

مسعود ذبیحی سامانی

دانشکده مهندسی عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران