بررسی رفتار اتصالات تیربه ستون خارجی بتن مسلح مقاوم سازی شده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN06_039

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

اتصالات تیر به ستون بتن مسلح ازجمله عناصر کلیدی در تعیین رفتار سازه در مقابل انواع بارها می باشد. نقش این اتصالات در مقابل بارهای جانبی بخصوص رخدادهای قوی لرزهای بسیار مهم بوده و رفتار سازه هایبتن مسلح در زلزله های گذشته نشان می دهد که اتصالات تاثیر قابل توجهی در میزان و شدت خرابی های حاصله داشته اند. هنگامی که این سازه ها تحت بار لرزه ای قرار می گیرند، تنش های برشی بزرگی در ناحیهپانل اتصال این قاب ها ایجاد می شود، که این تنش ها ترک های برشی قطری را در ناحیه پانل اتصال ایجاد می کنند. در اتصالات داخلی بعد از ایجاد ترک قطری در ناحیه پانل اتصال ظرفیت باربری اتصال سریعا از دست نمی رود و مسیر انتقال برش عوض می شود ولی در مورد اتصالات خارجی که موضوع تحقیق این پایان نامه می باشد بعد از شکل گیری ترک های برشی قطری در ناحیه پانل اتصال ظرفیت باربری اتصال سریعا از بین می رود و گسیختگی برشی در اتصال ایجاد می شود، که ناشی از عدم شکل پذیری ناحیه پانل اتصال به دلیل محبوس شدگی ناکافی این ناحیه می باشد. همانطور که اشاره شد تنش برشی ایجاد شده در ناحیه پانل اتصال سببتغییر شکل برشی این ناحیه و در نهایت سبب افزایش جابه جایی نسبی قاب می شود. از این رو بحث تقویت اتصالات از مسائل مورد توجه در مهندسی عمران می باشد.

کلیدواژه ها:

اتصال تیر به ستون – بتن مسلح – مقاوم سازی – رفتار اتصالات

نویسندگان

امیر صحت

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه کردستان