ساخت مقیاس تجاری سازی دانش برای دانشگاه ها و اعتباریابی آن در دانشگاه گیلان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 199

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHEJ-14-1_004

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاس تجاری سازی دانش برای دانشگاه ها و اعتباریابی آن در دانشگاه گیلان انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با راهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش روسا، مدیران گروه و استادان دانشگاه، متخصصان مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در استان گیلان بودند. برای انجام پژوهش، در مرحله کیفی ۳۰ نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در مرحله کمی، ۲۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مرحله کیفی، با نمونه­ها مصاحبه عمیق تا دستیابی به اشباع نظری موضوع انجام شد و در مرحله کمی، از مشارکت کنندگان درخواست شد تا به پرسشنامه پژوهش پاسخ دهند. برای تحلیل اطلاعات مرحله کیفی از روش تئوری داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. جهت آزمون اعتبار پرسش­نامه با بهره­گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی، روایی (سازه، همگرا، واگرا) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی) ابزار موردبررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: در مرحله کیفی، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی مصاحبه­ها و رویکرد سیستمی اشتراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۱۴۶ مفهوم اولیه، ۲۳ مفهوم ثانویه و ۹ مقوله عمده (سرمایه فکری، بهره وری دانشگاهی، سیاست­ها و قابلیت های سازمانی، نهادینه کردن تجاری سازی، بسترسازی، شبکه سازی (شبکه گرایی)، خلق دانش، دستیابی به توان رقابتی، قابلیت تجاری سازی دانش) استخراج گردید که در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری باز در قالب: شرایط علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها به هم مرتبط گردید. درنهایت به عنوان نتیجه، فرم نهایی پرسشنامه بدین صورت تنظیم گردید: عوامل علی از طریق ۲۲ گویه، پدیده محوری یا مولفه های تجاری سازی دانش از طریق ۶ گویه، عامل شرایط زمینه­ای (بستر و زمینه مناسب) جهت اجرای تجاری سازی دانش از طریق ۳۲ گویه، عوامل مداخله­گر و بازدارنده از طریق ۱۰ گویه، عامل راهبردهای تجاری سازی دانش از طریق ۱۵ گویه و عامل پیامدهای اجرای تجاری سازی دانش از طریق ۱۵ گویه سنجیده شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان از برازش مطلوب هریک از گویه ها با عوامل داشت و نشان داد هریک از عوامل دارای بار عاملی مناسبی جهت پیش بینی ابعاد اصلی پرسشنامه هستند و در نتیجه ابزار طراحی شده از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است و توان اندازه گیری تجاری سازی دانش دانشگاه ها را دارد. با توجه به نبود ابزار اندازه گیری بومی برای تجاری سازی دانش، به نظر می­رسد پرسشنامه طراحی شده بتواند این خلا را برطرف نماید، بنابراین در پژوهش هایی که ازاین پس پیرامون تجاری سازی دانش، مطالعه و بررسی آن در دانشگاه ها انجام بشود می­توان از این پرسشنامه استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین واحدچوکده

PhD student in educational management, Islamic Azad University, Zanjan branch, Zanjan, Iran

محمدرضا کرمی پور

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

علی صحبت لو

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, (Zanjan) , Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abbasi Sfanjani, Hossein; Foruzandeh Dehkordi, Lotf Elah (۲۰۱۳). Identifying and ...
 • Alaa, Esrafil and Hatami, Javad and Ahmadi, Amina and Aghajani, ...
 • AlNatsheh, A., S. A. Gbadegeshin, A. Rimpiläinen, I. Imamovic-Tokalic, & ...
 • Asad, A. B. (۲۰۱۹). University-government collaboration for the generation and ...
 • Berggren, E. (۲۰۱۷). Researchers as enablers of commercialization at an ...
 • Crepi, Masoumeh; Moderator, Fattah; Karimzadeh, Samad (۲۰۱۷). Presenting the local ...
 • Chelf, C. A. (۲۰۱۸). A Critical Discourse Analysis of Higher ...
 • Göktepe -Hultén. (۲۰۰۸). University Inventors and University Patenting Patterns at ...
 • Debackere, K; Veugelers, R. (۲۰۰۸). The role of academic technology ...
 • Farman, F. (۲۰۱۳), Identification of effective factors on knowledge commercialization: ...
 • Fini, R., R. Grimaldi, S. Santoni, and M. Sobrero. (۲۰۱۱). ...
 • Gabrielsson, J., Politis, D. & Tell, J. (۲۰۰۹). University professors ...
 • Glaser, B. G. (۲۰۰۴). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology ...
 • Gorejili, Soraya; Rahmati, Mohammad Hossein; Pourkrimi, Javad (۲۰۱۸). The components ...
 • Hamilton., C & Philbin., S. (۲۰۲۰). Knowledge Based View of ...
 • Hafizi, Hossein; Akrami, Mahmoud; Gurchian, Nadergholi; Sarmadi, Mohammad Reza (۲۰۱۴). ...
 • Hasanqolipour, Hakimeh; Qolipour, Arin; Roshandel Arbatani, Tahir (۱۳۹۰). Obstacles to ...
 • Hsu, D.W.L., chishen,Y., yuan,B., & Chou,C. (۲۰۱۵), Toward successful commercialization ...
 • Hmieleski, K. M., & Powell, E. E. (۲۰۱۸). The Psychological ...
 • Hindle, K. & Yenchen, J. (۲۰۰۴). Technovation, (۲۴): ۷۹۳-۸۰۳. ...
 • Hung, K.-P., & Chou, C. (۲۰۱۳). The impact of open ...
 • Ismail, N., Mohd nor, M & Sidek, S. (۲۰۱۵). A ...
 • Jamil, F., Ismail, K., & Mahmood, M. (۲۰۱۵), A Review ...
 • Kalantaridis, C., Kuttim, M., Govind, M., & Sousa, C. (۲۰۱۷). ...
 • Kirbyd, d., Urbano, d., & Guerrero, m. (۲۰۱۱), Making Universities ...
 • Krstic,B; Stanisic,T. (۲۰۱۳).The Influence of Knowledge Economy Development on Competitiveness ...
 • Lin. Y; Wang W; Kung. L A. (۲۰۱۵). Influences of ...
 • Mastri Farahani, Fatemeh; Niaz Azari, Kyomarth; Salehi, Mohammad (۲۰۱۴). Presenting ...
 • Mahmoudi, Tahereh (۲۰۰۸). Problems of interaction between university and industry. ...
 • Mehta, S.S., (۲۰۰۸). Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for ...
 • Mohseni Rad, Hossein; Rabiei, Mahnaz (۲۰۱۶). Prioritization of effective factors ...
 • Mustafai, Seyyed Mohammad Reza; Melkian, Farmarez; Kaviani, Elham; Karam Afrooz, ...
 • Mir, Abbas. Bagheri, Mehdi. Hashemi, Syed Ahmed (۲۰۱۷). Effective components ...
 • Park, T., & Ryu, D. (۲۰۱۵). Drivers of technology commercialization ...
 • Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., ...
 • Pour Ezzat, Ali Asghar; Qolipour, Arin and Nadirkhanlou, Samira (۲۰۰۹). ...
 • Pour Ezzat, Ali Asghar and Elham Heydari (۱۳۹۰). Identifying and ...
 • Pour Ezzat, Ali Asghar; Qolipour, Arin and Nadirkhanlou, Samira (۲۰۰۹). ...
 • Pournaqi, Roya and Hijazi, Akram Al-Sadat (۲۰۱۸). Investigating the effective ...
 • Khayat Moghadam, Saeed; Nafiseh, Rastegar (۲۰۱۳), Identifying facilitators of knowledge ...
 • Umam, K.K., Hewanto, W. D & Larso, D. (۲۰۰۸). Higher ...
 • University of British Colombia(۲۰۰۹) “commercialization procedures” University Industrial Liaison Office, ...
 • Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (۲۰۱۸). ...
 • Samwel, E(۲۰۱۰). Entrepreneurship education: A review of its objective, teacher ...
 • Saif, Mohammad Hassan. Safa, Soheila Biranvand, Ali (۲۰۱۸). Factors affecting ...
 • Shirazi, Hossein; Hashemzadeh Khorasgani, Gholam Reza; Radfar, Reza; Torabi, Taghi ...
 • Shi, D., & Ge, Y. (۲۰۱۹). Academic Engagement and Commercialization ...
 • Tierney, W. G. (۲۰۱۴). Higher education research, policy, and the ...
 • Touhill, C.Joseph, Touhill, Gregory J. and O'Riordan, Thomas A. (۲۰۰۸). ...
 • Turkian Tabar, Mansour; Mohammad Ismail, Siddique; Noshin Fard, Fatemeh (۲۰۱۵). ...
 • Wang, H., & Meng, X. (۲۰۱۹). Transformation from IT-based knowledge ...
 • Wu, Y., Welch, E. W. & Huang, W. L. (۲۰۱۵). ...
 • نمایش کامل مراجع