بررسی رویکرد حاکم بر پایان نامه های کشور ایران با محوریت تزیینات در طراحی مد و لباس (با روش متاآنالیز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AVOA01_017

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401

چکیده مقاله:

یکی از ضرورت های وضع موجود در دانشگاه ها بررسی ابعاد پایان نامه ها در حیطه موضوعی و روش شناسی به شمار می رود. پژوهش حاضر به دنبال این است تا با بررسی پایان نامه ها با محوریت هنرهای تزیینی در طراحی مد و لباس، از لحاظ موضوعی و روش تحقیق آنها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با روش ترکیبی(کمی-کیفی) به نگارش درآمده است؛ ابتدا با مطالعه پایان نامه ها گردآوری شدند، سپس بر اساس اصول و قوانین موجود در کتاب های روش تحقیق، پایان نامه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ۵۸% از آثار توصیفی-تحلیلی، ۱۴% به صورت مطالعه موردی، ۱۰% به صورت توصیفی-بنیادی، همچنین تطبیفی، توصیفی-توسعه ای و توصیفی کاربردی با مقدار ۶% از کمترین روش های مورد استفاده بوده است. ضمن این که روش های موردی و تطبیقی کمتر مود توجه قرار گرفته است. بنابراین همان طور که مشاهده می شود روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بیشترین روش مورد استفاده شده است، ۱۴% از آثار به روش کمی، ۶۸% به روش کیفی و ۱۸% به روش تحقیق ترکیبی انجام شده است.

کلیدواژه ها:

پایان نامه ، تزیینات ، طراحی مد و لباس ، متاآنالیز ، هنر

نویسندگان